เราจะบริจาค 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อมอบให้ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน บ้านธรรมนำใจ
เราไม่ได้ทำเพื่อลาภสักการะ เราจึงไม่กลัวยากจน เราไม่ได้ทำเพื่อความเป็นใหญ่ เราจึงไม่กลัวตกอับ เราไม่ได้ทำเพื่อคำสรรเสริญ เราจึงไม่กลัวคำนินทา เราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์สุขส่วนตัว เราจึงไม่กลัวทุกข์ยาก แต่เราทำเพื่ออนาคตอันสดใส ของลูกหลานไทยทุกคน
หน้าแรก | สอบถาม | วิธีการสั่งซื้อ | วิธีการโอนเงิน ชำระเงิน | วิธีการจัดส่ง

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ “ลูกไม่ดีแก้ที่พ่อแม่ พ่อแม่ไม่ดีแก้ที่ลูก”

บุ๊คดีฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ ที่ทางบุ๊คดีฯ ได้จัดส่งหนังสือไปใ้ห้ท่านในวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ขอให้ท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ รอรับหนังสือได้ทางไปรษณีย์ นะค่ะ

   ชื่อ

คุณสิริยาภรณ์  จ.อยุธยา 13210

ขอกลับ/เล่ม

5

คุณชิษณี  กทม. 10300 7
คุณมณี  จ.อยุธยา 13260 2
คุณราตรี  จ.อยุธยา 1
คุณสมพล จ.ลำปาง 52000 4
คุณสุเนตรา กทม 10600 4
คุณสุพร กทม. 10260 2
ด.ช.เลิศชาย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110 2
นางสาวมาดี กรุงเทพฯ 10330 4

 

626-2556.05.20-อยุธยาพาร์ค385.indd626-2556.05.20-อยุธยาพาร์ค385.indd

บุ๊คดีดอทคอม ขอแจ้งรายชื่อผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ “ลูกไม่ดีแก้ที่พ่อแม่ พ่อแม่ไม่ดีแก้ที่ลูก” ดังภาพ และขอสรุปยอดที่ร่วมกันจัดพิมพ์หนังสือได้ทั้งสิ้น ดังนี้
– ยอดจัดพิมพ์หนังสือ จำนวน 8,880 บาท
– หักค่าจัดส่ง                จำนวน    680 บาท
– คงเหลือเงินสด           จำนวน 8,200 บาท
– สรุปหนังสือได้            จำนวน    385 เล่ม
– ปกเปล่า                        จำนวน        6 เล่ม

หมายเหตุ : หนังสือปกเปล่า จำนวน 6 เล่ม เป็นหนังสือที่ญาติธรรมโอนเงินมาให้แต่ไม่ได้แจ้งยอดการโอนเงิน

ลูกไม่ดี2

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดพิมพ์หนังสือ กับบุ๊คดีฯ

“ลูกไม่ดีแก้ที่พ่อแม่ พ่อแม่ไม่ดีแก้ที่ลูก”

หนังสือ “ลูกไม่ดีแก้ที่พ่อแม่ พ่อแม่ไม่ดีแก้ที่ลูก”  เป็นหนังสือธรรมะ ที่รวบรวมธรรมเทศนาของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ในการแก้ไขปัญหาได้ด้วยธรรมะ  พ่อ  แม่  ลูก  จะร่วมกันใช้ธรรมะแก้ปัญหาได้อย่างไร  จึงจะไม่หนีปัญหา  และไม่สร้างปัญหาเพิ่มขึ้น  เมื่อมีสติ  จะเกิดปัญญา  แก้ไขปัญหาชีวิตได้  ด้วยการใช้ธรรมะที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้อนึ่ง

การจัดพิมพ์หนังสือเพื่อแจกในครั้งนี้ จะจัดพิมพ์ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เราจะพิมพ์แบบใส่รายชื่อ หนังสือเล่มนี้ ขนาด A5 จำนวน 120 หน้า ราคาเล่มละ 23 บาท หากญาติธรรมท่านใด ที่เห็นประโยชน์ในการพิมพ์หนังสือแจกเป็นธรรมทานในครั้งนี้ มีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถร่วมกันทำตามกำลังศรัทธาของแต่ละท่าน

วัตถุประสงค์

  1. มอบไว้ประจำศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน “บ้านธรรมนำใจ” หัวลำโพง เพื่อมอบให้ผู้มาปฏิบัติธรรมฯ (http://www.baandhamnamjai.com/)
  2. ส่งคืนเจ้าภาพตามจำนวนที่ต้องการ
  3. แจกให้กับพุทธศาสนิกชนที่สนใจทั่วไป ที่ได้เข้ามาติดต่อ เพื่อนำไปแจกตามสถานที่ต่างๆ

รายละเอียดในการร่วมจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้

  1. ท่านที่ร่วมทำบุญจัดพิมพ์หนังสือ 5 เล่ม ทางบุ๊คดีจะส่งหนังสือที่จัดพิมพ์กลับให้ท่านจำนวน 1 เล่ม
  2. การจัดส่งหนังสือกลับไปยังท่าน ส่งไปทางไปรษณีย์ และจัดส่งฟรี
  3. รายละเอียดการโอนเงิน แจ้งจำนวนยอดร่วมทำบุญ พร้อมรายชื่อ และที่อยู่ ได้ตั้งแต่วันนี้ และในวันสุดท้ายวันที่ 19 พฤษภาคม 2556  ตามช่องทาง ดังนี้

–          http://www.facebook.com/bookdeedotcom

–          โทรศัพท์ ติดต่อคุณแอน 02-222-0599

 

สำหรับท่านที่ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ ในจังหวัดอยุธยา จะได้รับหนังสือ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ณ อยุธยาพาร์ค กับโครงการ “ชีวิตเปี่ยมสุข” ที่บู้ธบุ๊คดีดอทคอม ส่วนท่านที่ร่วมทำบุญผ่านช่องทาง 2 ทาง จะจัดส่งให้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป และเช็ครายชื่อการจัดส่งหนังสือกลับ ได้ทาง  http://www.facebook.com/bookdeedotcom

สำหรับบัญชีการร่วมกันจัดพิมพ์หนังสือครั้งนี้ จะใช้บัญชีที่เปิดไว้สำหรับการพิมพ์หนังสือเพื่อแจกเป็นธรรมทานโดยเฉพาะ
ชื่อบัญชี นายณัฐวรรธน์ ภรนรา (เพื่อจัดพิมพ์หนังสือแจกเป็นธรรมทาน)
บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม
เลขที่บัญชี 1185 164 264

สำหรับสมุดบัญชีเล่มนี้ จะอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน “บ้านธรรมนำใจ” ท่านสามารถไปตรวจสอบบัญชีได้ทุกวัน จะมีสรุปรายการพิมพ์ของแต่ละครั้ง

สุดท้ายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลพิภพ ได้โปรดดลบันดาลประทานพรแด่ท่านทั้งหลาย ได้สัมฤทธิ์ สำเร็จ สมปรารถนา ในสิ่งที่ชอบ ตราบเข้าสู่พระนิพพาน และขอให้คุณความดีทั้งหลายที่เราได้ร่วมกันกระทำนี้ จงเป็นปัจจัยสำคัญให้ทุกท่านมีสติ เกิดปัญญา แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยดี มีความสุข มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันจัดพิมพ์หนังสือเพื่อแจกเป็นธรรมทานครั้งนี้กับทุกท่านด้วย…เทอญ

ด้วยความเคารพ
บุ๊คดีดอทคอม

02-222-0599

บุ๊คดีดอทคอม ศูนย์รวมสื่อธรรมะคุณภาพ เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบของ หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หนังสือพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ซีดีธรรมะ แผ่นพับบทสวดมนต์ หรือในรูปแบบของการ์ตูนธรรมะสำหรับเด็ก เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้แจกในงานบุญงานพิธี รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ รับพิมพ์หนังสือธรรมะ และรับจัดทำสื่อธรรมะ จัดทำเพื่ออุทิศบุญกุศลหรือใช้เป็นหนังสืองานศพ ซึ่งเรามุ่งเน้นการเผยแผ่แต่หนังสือที่ถูกต้องตรงตามหลักพุทธศาสนา จัดทำให้มีราคาที่เหมาะสมแก่การเผยแผ่ โดยเป้าหมายให้ราคาถูกลงเรื่อย ๆ ตามจำนวนที่เราร่วมกันพิมพ์ที่มากขึ้น ที่สำคัญ ทุกๆ การสั่งซื้อของท่าน เราจะมอบ 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อสมทบเข้ากองทุนในการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" หัวลำโพง กรุงเทพฯ ที่เปิดให้สาธุชนทั่วไปได้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกันได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงห้องสมุดธรรมะที่มีหนังสือธรรมะให้ยืมและแจกเป็นธรรมทานอีกด้วย


บุ๊คดีดอทคอมบรรจงคัดสรรหนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์จากหลายสำนักพิมพ์ ซึ่งทุกโรงพิมพ์ที่รับจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์เราก็ได้เลือกเป็นอย่างดี โดยเรามุ่งเน้นให้ผู้ที่ต้องการพิมพ์หนังสือสวดมนต์จำนวนมากๆนั้น ให้ได้ราคาจัดพิมพ์ในถูกที่สุดและได้ของดีที่สุด และยังบริการจัดส่งฟรี (กรุงเทพและปริมณฑลฯ) โดยไม่มีขั้นต่ำ หนังสือธรรมะที่บุ๊คดีนำมาเผยแผ่ให้ทุกท่านนั้น ล้วนได้รับการยอมรับและเชื่อถือได้ในการพิมพ์หนังสือธรรมะได้ความถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ที่มาในพระไตรปิฎก ครบถ้วนทั้ง พระสูตร พระอภิธรรม และพระวินัย เพราะเหตุนั้น ท่านที่สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หรือ แผ่นพับสวดมนต์ กับบุ๊คดีดอทคอม สามารถเชื่อมั่นได้เลยว่า ได้มอบธรรมทาน อันเป็นของแท้ ของจริง ให้กับญาติธรรม นับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ สมดังพุทธพจน์ ที่ว่า สพฺพทานํ ธมฺมานํ ชินาติ. การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวงฯ บุ๊คดีดอทคอม ขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลที่ทุกท่าน ได้ทำร่วมกันในทุกๆ เล่มหนังสือที่จัดซื้อ-จัดพิมพ์มา ณ โอกาสนี้.