เราจะบริจาค 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อมอบให้ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน บ้านธรรมนำใจ
เราไม่ได้ทำเพื่อลาภสักการะ เราจึงไม่กลัวยากจน เราไม่ได้ทำเพื่อความเป็นใหญ่ เราจึงไม่กลัวตกอับ เราไม่ได้ทำเพื่อคำสรรเสริญ เราจึงไม่กลัวคำนินทา เราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์สุขส่วนตัว เราจึงไม่กลัวทุกข์ยาก แต่เราทำเพื่ออนาคตอันสดใส ของลูกหลานไทยทุกคน
หน้าแรก | สอบถาม | วิธีการสั่งซื้อ | วิธีการโอนเงิน ชำระเงิน | วิธีการจัดส่ง

หนังสือสวดมนต์ : บทสวด อภิมหามงคล

หนังสือสวดมนต์ : บทสวด อภิมหามงคล

 

บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า บทสวดมนต์
– คำบูชาพระรัตนตรัย – นะโมการะอัฏฐะกะ
– คำกราบพระรัตนตรัย – มังคะละสุตตัง
– ปุพพะภาคะนะมะการ – ระตะนะสุตตัง
– พุทธาภิถุติ – กะระณียะเมตตะสุตตัง (เมตตปริตร)
– ธัมมาภิถุติ – ขันธะปะริตตะคาถา
– สังฆาภิถุติ – โมระปะริตตัง
– ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา – โพชฌังคะปะริตตัง
– สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ – วัฏฏะกะปะริตตัง
– ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะวิธี – อะภะยะปะริตตัง
– ปัตติทานะคาถา – เทวะตาอุยโยชะนะคาถา
บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น – ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
– คำบูชาพระรัตนตรัย – โอวาทะปาฏิโมกขาทิปาโฐ
– คำกราบพระรัตนตรัย – ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
– ปุพพะภาคะนะมะการ – พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
– พุทธานุสสะติ – ชัยปริตร (มหาการุณิโกฯ)
– พุทธาภิคีติ – อิติปิ โส เท่าอายุ บวก ๑ จบ
– ธัมมานุสสะติ – พระคาถาชินบัญชร
– ธัมมาภิคีติ – บทแผ่เมตตา
– สังฆานุสสะติ – บทอุทิศส่วนกุศล (บทกรวดน้ำ)
– สังฆาภิคีติ คำอาราธนาและคำถวายต่างๆ
– อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา – คำอาราธนาศีล ๕
– อะตีตะปัจจะเวกขะณะวิธี – คำอาราธนาศีล ๘
– กรวดน้ำอิมินา – คำอาราธนาพระปริตร
– คำอาราธนาธรรม
– คำถวายข้าวพระพุทธ
– คำลาข้าวพระพุทธ
– คำถวายสังฆทาน
– คำถวายผ้าป่า

 

จำนวนหน้า : 64 หน้า

ขนาดรูปเล่ม : 14.5 x 21.0 ซม.

เดือน/ปี ที่พิมพ์ : มีนาคม 2556

ชื่อหนังสือ : หนังสือสวดมนต์ บทสวด อภิมหามงคล

ผู้เรียบเรียง : ณัฐวรรธน์ ภรนรา /สำนักพิมพ์ธรรมนำใจ

ราคา : 21.00 บาท

จำนวนที่สั่งพิมพ์ ราคาต่อหน่วย
ปกเปล่า พิมพ์รายชื่อ
300 ขึ้นไป 21 บาท 26 บาท
500 ขึ้นไป 21 บาท 25 บาท
1,000 ขึ้นไป 16 บาท 20 บาท
2,000 ขึ้นไป 14 บาท 19 บาท
5,000 ขึ้นไป 13 บาท 18 บาท
10,000 ขึ้นไป 12 บาท 17 บาท

 

————————————————————————————————————————————————————-

อภิมหามงคล_sccribb

ดูตัวอย่างหนังสือสวดมนต์

บทสวดอภิมหามงคล

คลิกรูปปกหนังสือ

————————————————————————————————————————————————————-

บุ๊คดีดอทคอม ศูนย์รวมสื่อธรรมะคุณภาพ เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบของ หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หนังสือพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ซีดีธรรมะ แผ่นพับบทสวดมนต์ หรือในรูปแบบของการ์ตูนธรรมะสำหรับเด็ก เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้แจกในงานบุญงานพิธี รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ รับพิมพ์หนังสือธรรมะ และรับจัดทำสื่อธรรมะ จัดทำเพื่ออุทิศบุญกุศลหรือใช้เป็นหนังสืองานศพ ซึ่งเรามุ่งเน้นการเผยแผ่แต่หนังสือที่ถูกต้องตรงตามหลักพุทธศาสนา จัดทำให้มีราคาที่เหมาะสมแก่การเผยแผ่ โดยเป้าหมายให้ราคาถูกลงเรื่อย ๆ ตามจำนวนที่เราร่วมกันพิมพ์ที่มากขึ้น ที่สำคัญ ทุกๆ การสั่งซื้อของท่าน เราจะมอบ 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อสมทบเข้ากองทุนในการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" หัวลำโพง กรุงเทพฯ ที่เปิดให้สาธุชนทั่วไปได้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกันได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงห้องสมุดธรรมะที่มีหนังสือธรรมะให้ยืมและแจกเป็นธรรมทานอีกด้วย


บุ๊คดีดอทคอมบรรจงคัดสรรหนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์จากหลายสำนักพิมพ์ ซึ่งทุกโรงพิมพ์ที่รับจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์เราก็ได้เลือกเป็นอย่างดี โดยเรามุ่งเน้นให้ผู้ที่ต้องการพิมพ์หนังสือสวดมนต์จำนวนมากๆนั้น ให้ได้ราคาจัดพิมพ์ในถูกที่สุดและได้ของดีที่สุด และยังบริการจัดส่งฟรี (กรุงเทพและปริมณฑลฯ) โดยไม่มีขั้นต่ำ หนังสือธรรมะที่บุ๊คดีนำมาเผยแผ่ให้ทุกท่านนั้น ล้วนได้รับการยอมรับและเชื่อถือได้ในการพิมพ์หนังสือธรรมะได้ความถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ที่มาในพระไตรปิฎก ครบถ้วนทั้ง พระสูตร พระอภิธรรม และพระวินัย เพราะเหตุนั้น ท่านที่สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หรือ แผ่นพับสวดมนต์ กับบุ๊คดีดอทคอม สามารถเชื่อมั่นได้เลยว่า ได้มอบธรรมทาน อันเป็นของแท้ ของจริง ให้กับญาติธรรม นับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ สมดังพุทธพจน์ ที่ว่า สพฺพทานํ ธมฺมานํ ชินาติ. การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวงฯ บุ๊คดีดอทคอม ขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลที่ทุกท่าน ได้ทำร่วมกันในทุกๆ เล่มหนังสือที่จัดซื้อ-จัดพิมพ์มา ณ โอกาสนี้.