เราจะบริจาค 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อมอบให้ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน บ้านธรรมนำใจ
เราไม่ได้ทำเพื่อลาภสักการะ เราจึงไม่กลัวยากจน เราไม่ได้ทำเพื่อความเป็นใหญ่ เราจึงไม่กลัวตกอับ เราไม่ได้ทำเพื่อคำสรรเสริญ เราจึงไม่กลัวคำนินทา เราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์สุขส่วนตัว เราจึงไม่กลัวทุกข์ยาก แต่เราทำเพื่ออนาคตอันสดใส ของลูกหลานไทยทุกคน
หน้าแรก | สอบถาม | วิธีการสั่งซื้อ | วิธีการโอนเงิน ชำระเงิน | วิธีการจัดส่ง

หนังสือธรรมะ : พระมาลัย มงคล ๓๘

หนังสือธรรมะ : พระมาลัย มงคล ๓๘

หนังสือธรรมะ : พระมาลัย มงคล ๓๘

เนื้อหาหนังสือธรรมะ : พระมาลัย มงคล ๓๘ ประกอบด้วย

พระมาลัยเทวเถระ จิตที่เป็นยิ่งกว่าเทวดา

พระมาลัยตอนเยี่ยมเมืองนรก
มาณพเข็ญใจถวายดอกบัว
พระมาลัยพิจารณาสังเวชนียสถาน
พระอินทร์ตรัสเล่าอัตโนประวัติ
พระศรีอารยเมตไตรยเสด็จ
สิ้นพระศาสนาเข้าสู่กลียุค
ยุคพระศรีอาริย์
กาลที่พระศรีอารยเมตไตรยจะลงมาโปรด
ปัจฉิมบทส่งท้าย นายมาณพไปเกิดเป็นเทวดา

มงคล ๓๘ ประการ

มงคลที่ ๑
มงคลที่ ๒
มงคลที่ ๓
มงคลที่ ๔
มงคลที่ ๕
มงคลที่ ๖
มงคลที่ ๗
มงคลที่ ๘
มงคลที่ ๙
มงคลที่ ๑๐
มงคลที่ ๑๑
มงคลที่ ๑๒
มงคลที่ ๑๓
มงคลที่ ๑๔
มงคลที่ ๑๕
มงคลที่ ๑๖
มงคลที่ ๑๗
มงคลที่ ๑๘
มงคลที่ ๑๙
มงคลที่ ๒๐
มงคลที่ ๒๑
มงคลที่ ๒๒
มงคลที่ ๒๓
มงคลที่ ๒๔
มงคลที่ ๒๕
มงคลที่ ๒๖
มงคลที่ ๒๗
มงคลที่ ๒๘
มงคลที่ ๒๙
มงคลที่ ๓๐
มงคลที่ ๓๑
มงคลที่ ๓๒
มงคลที่ ๓๓
มงคลที่ ๓๔
มงคลที่ ๓๕
มงคลที่ ๓๖
มงคลที่ ๓๗
มงคลที่ ๓๘

:: รายละเอียดหนังสือ ::

รหัส : book-d 13-004
ขนาด                             14.5 x 21.0 ซม.

จำนวนหน้า                     193 หน้า

ความหนากระดาษ          –
การเข้าเล่ม                     ปกสันกาว

ราคา : 35.00 บาท

หมายเหตุ : ใส่รายชื่อได้ 30 รายชื่อ

จำนวนที่สั่งพิมพ์ ราคาต่อหน่วย
ปกเปล่า พิมพ์รายชื่อ
1 ขึ้นไป 35 บาท
100 ขึ้นไป 35 บาท
200 ขึ้นไป 35 บาท
300 ขึ้นไป 35 บาท
400 ขึ้นไป 35 บาท
500 ขึ้นไป 33 บาท
1,000 ขึ้นไป 33 บาท
2,000 ขึ้นไป 32 บาท 34 บาท
3,000 ขึ้นไป 30 บาท 32 บาท

บุ๊คดีดอทคอม ศูนย์รวมสื่อธรรมะคุณภาพ เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบของ หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หนังสือพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ซีดีธรรมะ แผ่นพับบทสวดมนต์ หรือในรูปแบบของการ์ตูนธรรมะสำหรับเด็ก เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้แจกในงานบุญงานพิธี รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ รับพิมพ์หนังสือธรรมะ และรับจัดทำสื่อธรรมะ จัดทำเพื่ออุทิศบุญกุศลหรือใช้เป็นหนังสืองานศพ ซึ่งเรามุ่งเน้นการเผยแผ่แต่หนังสือที่ถูกต้องตรงตามหลักพุทธศาสนา จัดทำให้มีราคาที่เหมาะสมแก่การเผยแผ่ โดยเป้าหมายให้ราคาถูกลงเรื่อย ๆ ตามจำนวนที่เราร่วมกันพิมพ์ที่มากขึ้น ที่สำคัญ ทุกๆ การสั่งซื้อของท่าน เราจะมอบ 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อสมทบเข้ากองทุนในการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" หัวลำโพง กรุงเทพฯ ที่เปิดให้สาธุชนทั่วไปได้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกันได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงห้องสมุดธรรมะที่มีหนังสือธรรมะให้ยืมและแจกเป็นธรรมทานอีกด้วย


บุ๊คดีดอทคอมบรรจงคัดสรรหนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์จากหลายสำนักพิมพ์ ซึ่งทุกโรงพิมพ์ที่รับจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์เราก็ได้เลือกเป็นอย่างดี โดยเรามุ่งเน้นให้ผู้ที่ต้องการพิมพ์หนังสือสวดมนต์จำนวนมากๆนั้น ให้ได้ราคาจัดพิมพ์ในถูกที่สุดและได้ของดีที่สุด และยังบริการจัดส่งฟรี (กรุงเทพและปริมณฑลฯ) โดยไม่มีขั้นต่ำ หนังสือธรรมะที่บุ๊คดีนำมาเผยแผ่ให้ทุกท่านนั้น ล้วนได้รับการยอมรับและเชื่อถือได้ในการพิมพ์หนังสือธรรมะได้ความถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ที่มาในพระไตรปิฎก ครบถ้วนทั้ง พระสูตร พระอภิธรรม และพระวินัย เพราะเหตุนั้น ท่านที่สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หรือ แผ่นพับสวดมนต์ กับบุ๊คดีดอทคอม สามารถเชื่อมั่นได้เลยว่า ได้มอบธรรมทาน อันเป็นของแท้ ของจริง ให้กับญาติธรรม นับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ สมดังพุทธพจน์ ที่ว่า สพฺพทานํ ธมฺมานํ ชินาติ. การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวงฯ บุ๊คดีดอทคอม ขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลที่ทุกท่าน ได้ทำร่วมกันในทุกๆ เล่มหนังสือที่จัดซื้อ-จัดพิมพ์มา ณ โอกาสนี้.