เราจะบริจาค 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อมอบให้ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน บ้านธรรมนำใจ
เราไม่ได้ทำเพื่อลาภสักการะ เราจึงไม่กลัวยากจน เราไม่ได้ทำเพื่อความเป็นใหญ่ เราจึงไม่กลัวตกอับ เราไม่ได้ทำเพื่อคำสรรเสริญ เราจึงไม่กลัวคำนินทา เราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์สุขส่วนตัว เราจึงไม่กลัวทุกข์ยาก แต่เราทำเพื่ออนาคตอันสดใส ของลูกหลานไทยทุกคน
หน้าแรก | สอบถาม | วิธีการสั่งซื้อ | วิธีการโอนเงิน ชำระเงิน | วิธีการจัดส่ง

หนังสือธรรมะ : คู่มือเป็นอยู่ด้วยจิตว่าง ฉบับสมบรูณ์

หนังสือธรรมะ : คู่มือเป็นอยู่ด้วยจิตว่าง ฉบับสมบรูณ์

หนังสือธรรมะ : คู่มือเป็นอยู่ด้วยจิตว่าง ฉบับสมบรูณ์

หนังสือธรรมะ : คู่มือเป็นอยู่ด้วยจิตว่าง ฉบับสมบรูณ์

ชุด ชาตกาล ๑๐๐ ปีเรื่อง คู่มือเปฌนอยู่ด้วยจิตว่าง (ฉบับสมบูรณ์)

คู่มือเป็นอยู่ด้วยจิตว่าง ฉบับสมบูรณ์ เล่มนี้ ได้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อให้เข้าชุด กับคู่มือมนุษย์

ฉบับสมบูรณ์ ที่ธรรมสภาได้จัดพิมพ์มาแล้วเมื่อปีก่อน และได้รับความสนใจจากผู้อ่านเป็นอัน

มาก คำบรรยายในเรื่องนี้นับว่าเป็นการขยายความของหนังสือ เรื่องคู่มือมนุษย์ฉบับสมบูรณ์

และได้อ้างอิงถึงหนังสือเล่มนั้นด้วย ควรที่ผู้อ่านจะได้ศึกษาควบคู่กันไป เพื่อที่จะได้เข้า

ใจว่าอะไรเป็นอะไร และจะปฏิบัติอย่างไร จึงจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และไม่มีทุกข์ 

คำบรรยายในเรื่องนี้ แม้เวลาจะล่วงเลยมานานกว่าสามทศวรรษ แต่เนื้อหาสาระ และหัวข้อ

คำบรรยายอย่างละเอียดของท่าน ยังคงเป็นประโยชน์ และช่วยแก้ปัญหาสำคัญสำหรับสังคม

ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี มีหัวข้อครอบคลุมเรื่องที่สำคัญในทางดับทุกข์ เช่น ศีลธรรม และ

ศาสนาโดยการเปรียบเทียบ จิต และการฝึก จิต จิตว่างในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการ

ประยุกต์ธรรมะมาใช้ให้โลกปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

ในวาระที่ครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาลท่านพุทธทาส พร้อมกับที่องค์การยูเนสโกแห่ง

สหประชาชาติ ประกาศยกย่องให้ท่านพุทธทาส เป็นบุคคลสำคัญของโลก ประจำปี

พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐ ธรรมสภาได้รับความเมตตาจาก คุณครู เมตตา พานิช ให้จัดพิมพ์

หนังสือชุดนี้ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี ท่านพุทธทาส อันเป็นการประกาศพระพุทธศาสนา

ตามคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพุทธทาสในปีนี้

 

หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

รายละเอียดหนังสือ

จำนวน    : 295 หน้า
ขนาดรูปเล่ม    : หนา1.80 x กว้าง18.50 x ยาว26.00 ซ.ม.
ผู้เขียน :
สำนักพิมพ์    : ธรรมสภา
ประเภท :
ธรรมะ/ปรัชญา/ข้อคิด

ราคา 120.00 บาท

บุ๊คดีดอทคอม ศูนย์รวมสื่อธรรมะคุณภาพ เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบของ หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หนังสือพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ซีดีธรรมะ แผ่นพับบทสวดมนต์ หรือในรูปแบบของการ์ตูนธรรมะสำหรับเด็ก เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้แจกในงานบุญงานพิธี รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ รับพิมพ์หนังสือธรรมะ และรับจัดทำสื่อธรรมะ จัดทำเพื่ออุทิศบุญกุศลหรือใช้เป็นหนังสืองานศพ ซึ่งเรามุ่งเน้นการเผยแผ่แต่หนังสือที่ถูกต้องตรงตามหลักพุทธศาสนา จัดทำให้มีราคาที่เหมาะสมแก่การเผยแผ่ โดยเป้าหมายให้ราคาถูกลงเรื่อย ๆ ตามจำนวนที่เราร่วมกันพิมพ์ที่มากขึ้น ที่สำคัญ ทุกๆ การสั่งซื้อของท่าน เราจะมอบ 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อสมทบเข้ากองทุนในการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" หัวลำโพง กรุงเทพฯ ที่เปิดให้สาธุชนทั่วไปได้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกันได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงห้องสมุดธรรมะที่มีหนังสือธรรมะให้ยืมและแจกเป็นธรรมทานอีกด้วย


บุ๊คดีดอทคอมบรรจงคัดสรรหนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์จากหลายสำนักพิมพ์ ซึ่งทุกโรงพิมพ์ที่รับจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์เราก็ได้เลือกเป็นอย่างดี โดยเรามุ่งเน้นให้ผู้ที่ต้องการพิมพ์หนังสือสวดมนต์จำนวนมากๆนั้น ให้ได้ราคาจัดพิมพ์ในถูกที่สุดและได้ของดีที่สุด และยังบริการจัดส่งฟรี (กรุงเทพและปริมณฑลฯ) โดยไม่มีขั้นต่ำ หนังสือธรรมะที่บุ๊คดีนำมาเผยแผ่ให้ทุกท่านนั้น ล้วนได้รับการยอมรับและเชื่อถือได้ในการพิมพ์หนังสือธรรมะได้ความถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ที่มาในพระไตรปิฎก ครบถ้วนทั้ง พระสูตร พระอภิธรรม และพระวินัย เพราะเหตุนั้น ท่านที่สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หรือ แผ่นพับสวดมนต์ กับบุ๊คดีดอทคอม สามารถเชื่อมั่นได้เลยว่า ได้มอบธรรมทาน อันเป็นของแท้ ของจริง ให้กับญาติธรรม นับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ สมดังพุทธพจน์ ที่ว่า สพฺพทานํ ธมฺมานํ ชินาติ. การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวงฯ บุ๊คดีดอทคอม ขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลที่ทุกท่าน ได้ทำร่วมกันในทุกๆ เล่มหนังสือที่จัดซื้อ-จัดพิมพ์มา ณ โอกาสนี้.