เราจะบริจาค 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อมอบให้ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน บ้านธรรมนำใจ
เราไม่ได้ทำเพื่อลาภสักการะ เราจึงไม่กลัวยากจน เราไม่ได้ทำเพื่อความเป็นใหญ่ เราจึงไม่กลัวตกอับ เราไม่ได้ทำเพื่อคำสรรเสริญ เราจึงไม่กลัวคำนินทา เราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์สุขส่วนตัว เราจึงไม่กลัวทุกข์ยาก แต่เราทำเพื่ออนาคตอันสดใส ของลูกหลานไทยทุกคน
หน้าแรก | สอบถาม | วิธีการสั่งซื้อ | วิธีการโอนเงิน ชำระเงิน | วิธีการจัดส่ง

หนังสือธรรมะ : คู่มือมนุษย์ ปกแข็งเล่มจิ๋ว

หนังสือธรรมะ : คู่มือมนุษย์ ปกแข็งเล่มจิ๋ว

หนังสือธรรมะ : คู่มือมนุษย์ ปกแข็งเล่มจิ๋ว

หนังสือธรรมะ : คู่มือมนุษย์ ปกแข็งเล่มจิ๋ว

ใจ ความสำคัญของพุทธศาสนาหัวข้อบรรยายทั้งหมด ว่าด้วยหลักพระพุทธศาสนา วิธีปฏิบัติ และศีลธรรม ทั้งศาสนาและศีลธรรม เป็นสิ่งจำเป็นแก่คนเราทุกคน ทุกประเภท

ศานามุ่งดับทุกข์ทางใจเฉพาะคน ต่างศาสนา ก็ต่างกันตามทรรศนะ  ศีลธรรม มุ่งดับทุกข์ส่วนรวมทางด้านสังคม มีทรรศนะแนวเดียวกันหมดพุทธศาสนาไปได้ไกลกว่าศีลธรรมสากล

คือถึงกับพ้นทุกข์เด็ดขาด  พุทธศาสนา คือวิชาและวิธีปฏิบัติ ให้รู้อะไรเป็นอะไร  รู้อะไรเป็นอะไรนั้นคือรู้จนปฏิบัติตัวถูกจนไม่เกิดทุกข์จากสิ่งนั้น  ปฏิบัติพุท่ธศาสนาก็เพื่อให้รู้จนทำ

ลายกิเลสหมดไปในตัว รู้อะไรเป็นอะไรจริงย่อมเกิดนิพพิทา วิราคะ วิมุตติ โดยอัตโนมัติ  รู้อะไรถึงที่สุดนั้น คือรู้อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  ไม่มีอะไรน่าผูกพันเข้ายึด  หลักรู้อะไรเป็นอะ

ไรนี้ เป็นคำจำกัดความที่พอเพียงแก่ผู้ประสงค์ศึกษา  คำสอนทั้งพระไตรปิฎก ล้วนเป็นการระบุว่า อะไรเป็นอะไรทั้งสิ้นหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

 

โดยหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

รายละเอียดหนังสือ

จำนวน    : 142 หน้า
ขนาดรูปเล่ม    : หนา1.00 x กว้าง10.50 x ยาว14.50 ซ.ม.
ผู้เขียน :
สำนักพิมพ์    : ธรรมสภา
ประเภท :
ธรรมะ/ปรัชญา/ข้อคิด

ราคา 50.00 บาท

บุ๊คดีดอทคอม ศูนย์รวมสื่อธรรมะคุณภาพ เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบของ หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หนังสือพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ซีดีธรรมะ แผ่นพับบทสวดมนต์ หรือในรูปแบบของการ์ตูนธรรมะสำหรับเด็ก เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้แจกในงานบุญงานพิธี รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ รับพิมพ์หนังสือธรรมะ และรับจัดทำสื่อธรรมะ จัดทำเพื่ออุทิศบุญกุศลหรือใช้เป็นหนังสืองานศพ ซึ่งเรามุ่งเน้นการเผยแผ่แต่หนังสือที่ถูกต้องตรงตามหลักพุทธศาสนา จัดทำให้มีราคาที่เหมาะสมแก่การเผยแผ่ โดยเป้าหมายให้ราคาถูกลงเรื่อย ๆ ตามจำนวนที่เราร่วมกันพิมพ์ที่มากขึ้น ที่สำคัญ ทุกๆ การสั่งซื้อของท่าน เราจะมอบ 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อสมทบเข้ากองทุนในการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" หัวลำโพง กรุงเทพฯ ที่เปิดให้สาธุชนทั่วไปได้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกันได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงห้องสมุดธรรมะที่มีหนังสือธรรมะให้ยืมและแจกเป็นธรรมทานอีกด้วย


บุ๊คดีดอทคอมบรรจงคัดสรรหนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์จากหลายสำนักพิมพ์ ซึ่งทุกโรงพิมพ์ที่รับจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์เราก็ได้เลือกเป็นอย่างดี โดยเรามุ่งเน้นให้ผู้ที่ต้องการพิมพ์หนังสือสวดมนต์จำนวนมากๆนั้น ให้ได้ราคาจัดพิมพ์ในถูกที่สุดและได้ของดีที่สุด และยังบริการจัดส่งฟรี (กรุงเทพและปริมณฑลฯ) โดยไม่มีขั้นต่ำ หนังสือธรรมะที่บุ๊คดีนำมาเผยแผ่ให้ทุกท่านนั้น ล้วนได้รับการยอมรับและเชื่อถือได้ในการพิมพ์หนังสือธรรมะได้ความถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ที่มาในพระไตรปิฎก ครบถ้วนทั้ง พระสูตร พระอภิธรรม และพระวินัย เพราะเหตุนั้น ท่านที่สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หรือ แผ่นพับสวดมนต์ กับบุ๊คดีดอทคอม สามารถเชื่อมั่นได้เลยว่า ได้มอบธรรมทาน อันเป็นของแท้ ของจริง ให้กับญาติธรรม นับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ สมดังพุทธพจน์ ที่ว่า สพฺพทานํ ธมฺมานํ ชินาติ. การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวงฯ บุ๊คดีดอทคอม ขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลที่ทุกท่าน ได้ทำร่วมกันในทุกๆ เล่มหนังสือที่จัดซื้อ-จัดพิมพ์มา ณ โอกาสนี้.