เราจะบริจาค 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อมอบให้ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน บ้านธรรมนำใจ
เราไม่ได้ทำเพื่อลาภสักการะ เราจึงไม่กลัวยากจน เราไม่ได้ทำเพื่อความเป็นใหญ่ เราจึงไม่กลัวตกอับ เราไม่ได้ทำเพื่อคำสรรเสริญ เราจึงไม่กลัวคำนินทา เราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์สุขส่วนตัว เราจึงไม่กลัวทุกข์ยาก แต่เราทำเพื่ออนาคตอันสดใส ของลูกหลานไทยทุกคน
หน้าแรก | สอบถาม | วิธีการสั่งซื้อ | วิธีการโอนเงิน ชำระเงิน | วิธีการจัดส่ง

หนังสือธรรมะ : คู่มือพุทธธรรม

หนังสือธรรมะ : คู่มือพุทธธรรม

หนังสือธรรมะ : คู่มือพุทธธรรม

หนังสือธรรมะ : คู่มือพุทธธรรม

ชุด ชาตกาล ๑๐๐ ปีเรื่อง คู่มือพุทธธรรม (ฉบับสมบูรณ์)

คู่มือพุทธธรรม ฉบับสมบูรณ์ เล่มนี้ได้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อให้เข้าชุดกับ คู่มือมนุษย์ฉบับ

สมบูรณ์ ที่ธรรมสภาได้จัดพิมพ์มาแล้วเมื่อปีก่อน และได้รับความสนใจจากผู้อ่านเป็น

อันมาก คำบรรยายในเรื่องนี้นับว่า เป็นการขยายความของหนังสือเรื่องคู่มือมนุษย์ฉบับ

สมบูรณ์ และได้อ้างอิงถึงหนังสือเล่มนั้นด้วย ควรที่ผู้อ่านจะได้ศึกษาควบคู่กันไป

เพื่อที่จะได้เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไร และจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์

และไม่มีทุกข์ ตามหนังสือชุดคู่มือที่ธรรมสภาได้จัดพิมพ์ไว้เป็นชุดนี้

คำบรรยายในเรื่องนี้ แม้เวลาจะล่วงเลยมานานกว่าสามทศวรรษ แต่เนื้อหาสาระ และหัวข้อ

คำบรรยายอย่างละเอียดของท่าน ยังคงเป็นประโยชน์ และช่วยแก้ปัญหาสำหรับสังคมใน

ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี มีหัวข้อครอบคลุมเรื่องที่สำคัญในทางดับทุกข์ เช่น ศีลธรรม 

ปรัชญาแห่งศีลธรรม หลักสำคัญในพระพุทธศาสนา และตอบปัญหา เรื่องมิติที่สี่่

ตลอดจนการประยุกต์ธรรมะมาใช้ให้เป็นสุขในโลกปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

ในวาระที่ครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาลท่านพุทธทาส พร้อมกับที่องค์การยูเนสโกแห่ง

สหประชาชาติ ประกาศยกย่องให้ท่านพุทธทาส เป็นบุคคลสำคัญของโลก ประจำปี

พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐ ธรรมสภาได้รับความเมตตาจาก คุณครู เมตตา พานิช ให้จัดพิมพ์

หนังสือชุดนี้ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี ท่านพุทธทาส อันเป็นการประกาศพระพุทธศาสนา

ตามคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพุทธทาสในปีนี้

 

โดย : หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

รายละเอียดหนังสือ

จำนวน    : 275 หน้า
ขนาดรูปเล่ม    : หนา1.80 x กว้าง18.50 x ยาว26.00 ซ.ม.
ผู้เขียน :
สำนักพิมพ์    : ธรรมสภา
ประเภท :
ธรรมะ/ปรัชญา/ข้อคิด

ราคา 120.00 บาท

บุ๊คดีดอทคอม ศูนย์รวมสื่อธรรมะคุณภาพ เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบของ หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หนังสือพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ซีดีธรรมะ แผ่นพับบทสวดมนต์ หรือในรูปแบบของการ์ตูนธรรมะสำหรับเด็ก เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้แจกในงานบุญงานพิธี รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ รับพิมพ์หนังสือธรรมะ และรับจัดทำสื่อธรรมะ จัดทำเพื่ออุทิศบุญกุศลหรือใช้เป็นหนังสืองานศพ ซึ่งเรามุ่งเน้นการเผยแผ่แต่หนังสือที่ถูกต้องตรงตามหลักพุทธศาสนา จัดทำให้มีราคาที่เหมาะสมแก่การเผยแผ่ โดยเป้าหมายให้ราคาถูกลงเรื่อย ๆ ตามจำนวนที่เราร่วมกันพิมพ์ที่มากขึ้น ที่สำคัญ ทุกๆ การสั่งซื้อของท่าน เราจะมอบ 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อสมทบเข้ากองทุนในการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" หัวลำโพง กรุงเทพฯ ที่เปิดให้สาธุชนทั่วไปได้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกันได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงห้องสมุดธรรมะที่มีหนังสือธรรมะให้ยืมและแจกเป็นธรรมทานอีกด้วย


บุ๊คดีดอทคอมบรรจงคัดสรรหนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์จากหลายสำนักพิมพ์ ซึ่งทุกโรงพิมพ์ที่รับจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์เราก็ได้เลือกเป็นอย่างดี โดยเรามุ่งเน้นให้ผู้ที่ต้องการพิมพ์หนังสือสวดมนต์จำนวนมากๆนั้น ให้ได้ราคาจัดพิมพ์ในถูกที่สุดและได้ของดีที่สุด และยังบริการจัดส่งฟรี (กรุงเทพและปริมณฑลฯ) โดยไม่มีขั้นต่ำ หนังสือธรรมะที่บุ๊คดีนำมาเผยแผ่ให้ทุกท่านนั้น ล้วนได้รับการยอมรับและเชื่อถือได้ในการพิมพ์หนังสือธรรมะได้ความถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ที่มาในพระไตรปิฎก ครบถ้วนทั้ง พระสูตร พระอภิธรรม และพระวินัย เพราะเหตุนั้น ท่านที่สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หรือ แผ่นพับสวดมนต์ กับบุ๊คดีดอทคอม สามารถเชื่อมั่นได้เลยว่า ได้มอบธรรมทาน อันเป็นของแท้ ของจริง ให้กับญาติธรรม นับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ สมดังพุทธพจน์ ที่ว่า สพฺพทานํ ธมฺมานํ ชินาติ. การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวงฯ บุ๊คดีดอทคอม ขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลที่ทุกท่าน ได้ทำร่วมกันในทุกๆ เล่มหนังสือที่จัดซื้อ-จัดพิมพ์มา ณ โอกาสนี้.