เราจะบริจาค 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อมอบให้ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน บ้านธรรมนำใจ
เราไม่ได้ทำเพื่อลาภสักการะ เราจึงไม่กลัวยากจน เราไม่ได้ทำเพื่อความเป็นใหญ่ เราจึงไม่กลัวตกอับ เราไม่ได้ทำเพื่อคำสรรเสริญ เราจึงไม่กลัวคำนินทา เราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์สุขส่วนตัว เราจึงไม่กลัวทุกข์ยาก แต่เราทำเพื่ออนาคตอันสดใส ของลูกหลานไทยทุกคน
หน้าแรก | สอบถาม | วิธีการสั่งซื้อ | วิธีการโอนเงิน ชำระเงิน | วิธีการจัดส่ง

หนังสือธรรมะ : คู่มือปฏิบัติธรรม ฉบับสมบูรณ์

หนังสือธรรมะ : คู่มือปฏิบัติธรรม ฉบับสมบูรณ์

หนังสือธรรมะ : คู่มือปฏิบัติธรรม ฉบับสมบูรณ์

หนังสือธรรมะ : คู่มือปฏิบัติธรรม ฉบับสมบูรณ์

ชุด ชาตกาล ๑๐๐ ปีเรื่อง คู่มือปฏิบัติธรรม (ฉบับสมบูรณ์)

พุทธศาสนามิใช่เป็นเพียงพุทธปรัชญา ก็เพราะเหตุที่มีภาคปฏิบัติในชีวิตจริง เป็นสำคัญ

การศึกษาที่สมบูรณ์ในพุทธศาสนาประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ

   ส่วนปริยัติ อันเปรียบเหมือนแผนที่ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติ

   ส่วนปฏิบัติ ได้แก่ ตัวการกระทำลงไปด้วย กาย วาจา ใจ ให้ประกอบด้วย ศีล สมาธิ และ

ปัญญา เปรียบเหมือนการลงมือเดินทางไปตามแผนที่ ได้แก่ การบรรลุธรรม หลุดพ้นจาก

กองทุกข์โดยสิ้นเชิง เปรียบเหมือนได้ถึงที่หมาย และได้พักผ่อนกายใจให้สุขสำราญ

   ส่วนปฏิเวธ เป็นเครื่องยืนยันรับรองการปฏิบัติ และการปฏิบัติเป็นเครื่องตรวจสอบ

ปริยัติอีกทางหนึ่ง หากปราศจากปริยัติก็ปฏิบัติไม่ถูก และไม่อาจบรรลุมรรคผลใดๆ ได้เช่นกัน

หนังสือ คู่มือปฏิบัติธรรม ฉบับสมบูรณ์ นี้เป็นคำบรรยายที่ให้หลักปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่ง

สำคัญของมนุษย์ แสดงให้เห็นความมุ่งหมาย และความแตกต่างของศีลธรรม กับศาสนา

ตลอดจนการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงจุดมุ่งหมายของศาสนา คือ พระนิพพาน และ พระรัตนตรัย

ทำให้หลุดพ้นจากกรรม และวัฏฏสงสาร ตลอดจนปัญหาใหญ่ในโลกปัจจุบัน คือ วัตถุนิยม

และความหลงโลก โดยความเป็นของคู่อันเป็นสมมติมายา นับว่าเป็นคำบรรยายขยายคู่

กับหนังสือ คู่มือมนุษย์ ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งเป็นหนังสือยอดนิยมที่สุด ที่แสดงหลักพุทธศาสนา

ขั้นพื้นฐานที่ดีที่สุด

หนังสือนี้เคยจัดพิมพ์รวมอยู่เป็นส่วนหนึ่งในหนังสือธรรมโฆษณ์ ของท่านพุทธทาส ชุด

ตุลาการิกธรรม เล่มที่ ๑ ของธรรมทานมูลนิธิ แต่หนังสือได้ขาดคราวไปนานแล้ว และ

หาอ่านได้ยากมาก จึงได้จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ โดยได้ปรับปรุงการตั้งชื่อหัวข้อ เรื่องการบรรยาย

และชื่อหนังสือใหม่บ้างเพื่อให้เป็นที่น่าสนใจยิ่งขึ้น แต่เนื้อความทั้งสิ้นมิได้มีการตัดทอน

หรือเปลี่ยนแปลงแต่ประการใด

ในวาระที่ครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาลท่านพุทธทาส พร้อมกับที่องค์การยูเนสโกแห่ง

สหประชาชาติ ประกาศยกย่องให้ท่านพุทธทาส เป็นบุคคลสำคัญของโลก ประจำปี

พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐ ธรรมสภาได้รับความเมตตาจาก คุณครู เมตตา พานิช ให้จัดพิมพ์

หนังสือชุดนี้ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี ท่านพุทธทาส อันเป็นการประกาศพระพุทธศาสนา

ตามคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพุทธทาสในปีนี้

 

โดย : หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

รายละเอียดหนังสือ

จำนวน    : 296 หน้า
ขนาดรูปเล่ม    : หนา1.50 x กว้าง14.50 x ยาว21.00 ซ.ม.
ผู้เขียน :
สำนักพิมพ์    : ธรรมสภา
ประเภท :
ธรรมะ/ปรัชญา/ข้อคิด

ราคา 120.00 บาท

บุ๊คดีดอทคอม ศูนย์รวมสื่อธรรมะคุณภาพ เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบของ หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หนังสือพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ซีดีธรรมะ แผ่นพับบทสวดมนต์ หรือในรูปแบบของการ์ตูนธรรมะสำหรับเด็ก เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้แจกในงานบุญงานพิธี รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ รับพิมพ์หนังสือธรรมะ และรับจัดทำสื่อธรรมะ จัดทำเพื่ออุทิศบุญกุศลหรือใช้เป็นหนังสืองานศพ ซึ่งเรามุ่งเน้นการเผยแผ่แต่หนังสือที่ถูกต้องตรงตามหลักพุทธศาสนา จัดทำให้มีราคาที่เหมาะสมแก่การเผยแผ่ โดยเป้าหมายให้ราคาถูกลงเรื่อย ๆ ตามจำนวนที่เราร่วมกันพิมพ์ที่มากขึ้น ที่สำคัญ ทุกๆ การสั่งซื้อของท่าน เราจะมอบ 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อสมทบเข้ากองทุนในการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" หัวลำโพง กรุงเทพฯ ที่เปิดให้สาธุชนทั่วไปได้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกันได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงห้องสมุดธรรมะที่มีหนังสือธรรมะให้ยืมและแจกเป็นธรรมทานอีกด้วย


บุ๊คดีดอทคอมบรรจงคัดสรรหนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์จากหลายสำนักพิมพ์ ซึ่งทุกโรงพิมพ์ที่รับจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์เราก็ได้เลือกเป็นอย่างดี โดยเรามุ่งเน้นให้ผู้ที่ต้องการพิมพ์หนังสือสวดมนต์จำนวนมากๆนั้น ให้ได้ราคาจัดพิมพ์ในถูกที่สุดและได้ของดีที่สุด และยังบริการจัดส่งฟรี (กรุงเทพและปริมณฑลฯ) โดยไม่มีขั้นต่ำ หนังสือธรรมะที่บุ๊คดีนำมาเผยแผ่ให้ทุกท่านนั้น ล้วนได้รับการยอมรับและเชื่อถือได้ในการพิมพ์หนังสือธรรมะได้ความถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ที่มาในพระไตรปิฎก ครบถ้วนทั้ง พระสูตร พระอภิธรรม และพระวินัย เพราะเหตุนั้น ท่านที่สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หรือ แผ่นพับสวดมนต์ กับบุ๊คดีดอทคอม สามารถเชื่อมั่นได้เลยว่า ได้มอบธรรมทาน อันเป็นของแท้ ของจริง ให้กับญาติธรรม นับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ สมดังพุทธพจน์ ที่ว่า สพฺพทานํ ธมฺมานํ ชินาติ. การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวงฯ บุ๊คดีดอทคอม ขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลที่ทุกท่าน ได้ทำร่วมกันในทุกๆ เล่มหนังสือที่จัดซื้อ-จัดพิมพ์มา ณ โอกาสนี้.