เราจะบริจาค 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อมอบให้ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน บ้านธรรมนำใจ
เราไม่ได้ทำเพื่อลาภสักการะ เราจึงไม่กลัวยากจน เราไม่ได้ทำเพื่อความเป็นใหญ่ เราจึงไม่กลัวตกอับ เราไม่ได้ทำเพื่อคำสรรเสริญ เราจึงไม่กลัวคำนินทา เราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์สุขส่วนตัว เราจึงไม่กลัวทุกข์ยาก แต่เราทำเพื่ออนาคตอันสดใส ของลูกหลานไทยทุกคน
หน้าแรก | สอบถาม | วิธีการสั่งซื้อ | วิธีการโอนเงิน ชำระเงิน | วิธีการจัดส่ง

ซีพี ออลล์ มอบรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 9 โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ พร้อมเปิดรับผลงานเข้าประกวดครั้งที่ 10

08/08/12
กิจกรรมหนังสือ
ซีพี ออลล์ จัดพิธีมอบรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 9 ผลักดันผลงานเขียนคุณภาพประดับวงการต่อเนื่อง ผู้ชนะเลิศได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 100,000 บาท โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานพิธีมอบรางวัล พร้อมเตรียมเปิดรับผลงานคุณภาพเพื่อเข้าประกวดครั้งที่ 10 ประจำปี 2556
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2555 ที่ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2555 ผู้ชนะเลิศได้รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 100,000 บาท โดยมีคณะกรรมการ “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ทั้งคณะกรรมการกิตติมศักดิ์และ คณะกรรมการตัดสิน อาทิ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ ราชบัณฑิต นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ นายประภัสสร เสวิกุล ศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นางชมัยภร บางคมบาง ที่ปรึกษาสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ฯลฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักเขียนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ได้สนับสนุนวงการวรรณกรรมไทยอย่างต่อเนื่อง โดยจัดการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ปีนี้นับเป็นปีที่ 9 ซึ่งรางวัลดังกล่าวมุ่งหวังจะยกย่องเชิดชูและสนับสนุนนักเขียนคุณภาพของไทย สร้างโอกาสและส่งเสริมให้นักเขียนไทยรุ่นใหม่พัฒนาฝีมือให้มีคุณภาพมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้นักอ่านได้อ่านงานเขียนคุณภาพมากขึ้น

“ปี 2556 เซเว่นบุ๊คอวอร์ดจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ซีพี ออลล์ ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนโดยเปิดเวทีให้นักเขียนไทยพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน องค์ความรู้ต่างๆ ที่เกิดจากการอ่านและผลงานเขียนที่ออกสู่ตลาดอย่างมีคุณภาพ ย่อมเป็นส่วนสำคัญของสังคมที่เจริญ ซึ่งให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการพัฒนาด้านข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้เกิดความรู้และความคิดจะนำไปต่อยอดวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ได้” นายก่อศักดิ์ กล่าวศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 9 กล่าวปาฐกถาพิเศษ
 ความว่า ประเทศไทยต้องกลับมาให้ความสำคัญกับเรื่องความเป็นไทย ภาษาไทย และเรื่องคุณงามความดี อีกไม่กี่ปีประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งให้ความสำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลัก แต่ประชาคมอาเซียนยังมีเรื่องของการเมืองและความมั่นคง และเรื่องสังคมวัฒนธรรม ซึ่งความเป็นไทยและภาษาไทยคือส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน หากเด็กและเยาวชนทุกวันนี้ไม่มีพื้นฐานตรงนี้ ในอนาคตคงพูดถึงความเป็นไทยยาก ดังนั้นเราควรหันกลับมาประเมินว่าจะทำอย่างไรกับความเป็นไทยและภาษาไทย ภายใต้อิทธิพลของระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และสังคมโลกาภิวัตน์ ต้องกลับมาคิดว่าเราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้อย่างไรในการธำรงรักษาความเป็นไทยและภาษาไทย

องคมนตรี ยังกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ปัจจุบันเรายังเกิดวิกฤตจริยธรรมและคุณธรรม ค่านิยมในความดีลดลง เรากำลังปลาบปลื้มกับผลดีของสิ่งที่เข้ามา ขณะเดียวกันเรากำลังละเลยผลลบของสิ่งที่เข้ามา เชื่อว่าคนไทยสามารถตระหนักและปรับให้สมดุลได้ และคนไทยต้องวิเคราะห์แล้วว่าทำไมค่านิยมในความดีถึงเปลี่ยนไป และควรตั้งคำถามว่าระบบการศึกษามีส่วนสร้างคนดีออกสู่สังคมอย่างไรบ้าง

จากนั้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม ได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ประกอบด้วย ประเภทสารคดี (ทั่วไป) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่เรื่อง เรื่องเล่าจากร่างกาย โดย นายแพทย์ชัชพล เกียรติขจรธาดา และ เรื่องเพื่อรอยยิ้มเมื่อสิ้นลม เล่ม 1-2 โดย สง่า ลือชาพัฒนพร เครือข่ายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไม่มีเรื่องใดได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง อิสรภาพบนเส้นบรรทัด ๑๓ นักโทษประหาร โดย ผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวาง สำนักพิมพ์สารคดี

ประเภทนวนิยาย รางวัลชนะเลิศ เรื่อง โถงสีเทา โดย เข็มพลอย (ยุวดี ต้นตระกูลรุ่งเรือง) สำนักพิมพ์เพื่อนดี และเรื่อง ในรูปเงา โดย เงาจันทร์ (อำไพ สังข์สุข) แพรวสำนักพิมพ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง ในอ้อมกอดกาลี โดย มหรรณพ โฉมเฉลา สำนักพิมพ์มติชน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไม่มีเรื่องใดได้รับรางวัล

ประเภทกวีนิพนธ์ รางวัลชนะเลิศ ไม่มีเรื่องใดได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง บ้านในหมอก โดย สุขุมพจน์ คำสุขุม (สุขุม คำภูอ่อน) สำนักพิมพ์กากะเยีย และ เรื่อง หัวใจห้องที่ห้า โดย อังคาร จันทาทิพย์ สำนักพิมพ์ผจญภัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง ดอกไม้ดอกสุดท้าย โดย ศักดิ์สิริ มีสมสืบ (กิตติศักดิ์ มีสมสืบ) สำนักพิมพ์สามัญชน

ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน รางวัลชนะเลิศ ไม่มีเรื่องใดได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง จากวันจันทร์ของชีวิต…วันศุกร์จะต้องมาถึง โดย ภาณุมาศ ภูมิถาวร (ภาจิรา เปลวจันทร์) สำนักพิมพ์มิ่งมิตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง ตามหาสรวงสวรรค์ โดย ศรินธร ภัศดาวงศ์ สำนักพิมพ์แพรวเยาวชน และเรื่อง โลกใบเล็กของหนูติ๊ด โดย เก็น กวี (ปัทมา เกียรติบุญญฤทธิ์) สำนักพิมพ์ ””””””””””””””””ษาริน

ประเภทรวมเรื่องสั้น รางวัลชนะเลิศ เรื่อง เวลาของชาติ โดย กิติวัฒน์ ตันทะนันท์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง ภาพยนตร์ที่ถ่ายทำตลอดชีวิต โดย จักรพันธุ์ กังวาฬ ลายแฝดสำนักพิมพ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง บันไดกระจก โดย วัฒน์ ยวงแก้ว สำนักพิมพ์มติชน

ประเภทนิยายภาพ (การ์ตูน) รางวัลชนะเลิศ เรื่อง ณ กาลครั้งหนึ่งซึ่งมีรัก วาดภาพโดย ธีรภัทร อังคณาภิวัฒน์ (แอ้ม) ประพันธ์โดย วราห์ชา สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง Walking melody II วาดภาพและประพันธ์โดย วีระชัย ดวงพลา, วลัยกร สมรรถกร, ทรงวิทย์ สี่กิติกุล, สุทธิชาติ ศราภัยวานิช, ชัยพร พานิชรุทติวงศ์, องอาจ ชัยชาญชีพ, สมคิด เปี่ยมปิยชาติสำนักพิมพ์ฟูลสต๊อป รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง โรงเรียนทะเล เล่ม 2 ตอน เรื่องเขย่าขวัญพิศวงดงปะการัง วาดภาพและประพันธ์โดย วนิดา นิรมร มีดีคอมมิค บริษัท โพลีกอน วิซาด จำกัด

ประเภทนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดนวนิยายขนาดสั้น ไม่มีเรื่องใดได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หมวดรวมเรื่องสั้น ไม่มีเรื่องใดได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หมวดกวีนิพนธ์ รางวัลชนะเลิศ เรื่อง สยามสิกขานุโยก โดย สิทธิศักดิ์ บุญมา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง ภาพผ่านตา ภาษาผ่านใจ โดย กมล คูคีรีเขต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง เพชรแผ่นดิน โดย นิติกรณ์ ตั้งหลัก หมวดนิยายภาพ (การ์ตูน) รางวัลชนะเลิศ เรื่อง Seed of Dream โดย วรพรต ก่อเจริญวัฒน์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง The Nature””””””””s Soul จิตวิญญาณแห่งธรรมชาติ โดย Pattamaporn C. (ปัทมพร ชัยศุภกิจสินธ์) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง นักประดาน้ำ โดย ทีมปลาหมึกบนดวงจันทร์ (ดวงหทัย โสตถิเสาวภาคย์ และ ธนสรณ์ บุญลือ)

ภายในพิธีมอบรางวัลการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 9 นายประภัสสร เสวิกุล ศิลปินแห่งชาติ และคณะกรรมการตัดสินรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ได้เป็นผู้แทนคณะกรรมการ “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนวงการวรรณกรรมไทยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังมีการเสวนาของนักเขียนรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 9 ในสาขาต่างๆ โดยมี นางชมัยภร บางคมบาง ที่ปรึกษาสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ดำเนินการเสวนา

ล่าสุด ซีพี ออลล์ เตรียมเปิดรับผลงานจากนักเขียนและสำนักพิมพ์เข้าประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 10 โดยยังคงมีการกำหนดรางวัลไว้ 7 ประเภท ได้แก่ ประเภทกวีนิพนธ์ นวนิยาย นิยายภาพ (การ์ตูน) รวมเรื่องสั้น วรรณกรรมสำหรับเยาวชน สารคดี (ทั่วไป) และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 100,000 บาท (ยกเว้นประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์) โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่กันยายน 2555 – มกราคม พ.ศ.2556 ประกาศผลในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556 และมอบรางวัลเดือนสิงหาคม พ.ศ.2556 ผู้สนใจสามารถเข้าไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pr7eleven.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2648-2901-2

บุ๊คดีดอทคอม ศูนย์รวมสื่อธรรมะคุณภาพ เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบของ หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หนังสือพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ซีดีธรรมะ แผ่นพับบทสวดมนต์ หรือในรูปแบบของการ์ตูนธรรมะสำหรับเด็ก เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้แจกในงานบุญงานพิธี รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ รับพิมพ์หนังสือธรรมะ และรับจัดทำสื่อธรรมะ จัดทำเพื่ออุทิศบุญกุศลหรือใช้เป็นหนังสืองานศพ ซึ่งเรามุ่งเน้นการเผยแผ่แต่หนังสือที่ถูกต้องตรงตามหลักพุทธศาสนา จัดทำให้มีราคาที่เหมาะสมแก่การเผยแผ่ โดยเป้าหมายให้ราคาถูกลงเรื่อย ๆ ตามจำนวนที่เราร่วมกันพิมพ์ที่มากขึ้น ที่สำคัญ ทุกๆ การสั่งซื้อของท่าน เราจะมอบ 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อสมทบเข้ากองทุนในการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" หัวลำโพง กรุงเทพฯ ที่เปิดให้สาธุชนทั่วไปได้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกันได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงห้องสมุดธรรมะที่มีหนังสือธรรมะให้ยืมและแจกเป็นธรรมทานอีกด้วย


บุ๊คดีดอทคอมบรรจงคัดสรรหนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์จากหลายสำนักพิมพ์ ซึ่งทุกโรงพิมพ์ที่รับจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์เราก็ได้เลือกเป็นอย่างดี โดยเรามุ่งเน้นให้ผู้ที่ต้องการพิมพ์หนังสือสวดมนต์จำนวนมากๆนั้น ให้ได้ราคาจัดพิมพ์ในถูกที่สุดและได้ของดีที่สุด และยังบริการจัดส่งฟรี (กรุงเทพและปริมณฑลฯ) โดยไม่มีขั้นต่ำ หนังสือธรรมะที่บุ๊คดีนำมาเผยแผ่ให้ทุกท่านนั้น ล้วนได้รับการยอมรับและเชื่อถือได้ในการพิมพ์หนังสือธรรมะได้ความถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ที่มาในพระไตรปิฎก ครบถ้วนทั้ง พระสูตร พระอภิธรรม และพระวินัย เพราะเหตุนั้น ท่านที่สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หรือ แผ่นพับสวดมนต์ กับบุ๊คดีดอทคอม สามารถเชื่อมั่นได้เลยว่า ได้มอบธรรมทาน อันเป็นของแท้ ของจริง ให้กับญาติธรรม นับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ สมดังพุทธพจน์ ที่ว่า สพฺพทานํ ธมฺมานํ ชินาติ. การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวงฯ บุ๊คดีดอทคอม ขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลที่ทุกท่าน ได้ทำร่วมกันในทุกๆ เล่มหนังสือที่จัดซื้อ-จัดพิมพ์มา ณ โอกาสนี้.