เราจะบริจาค 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อมอบให้ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน บ้านธรรมนำใจ
เราไม่ได้ทำเพื่อลาภสักการะ เราจึงไม่กลัวยากจน เราไม่ได้ทำเพื่อความเป็นใหญ่ เราจึงไม่กลัวตกอับ เราไม่ได้ทำเพื่อคำสรรเสริญ เราจึงไม่กลัวคำนินทา เราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์สุขส่วนตัว เราจึงไม่กลัวทุกข์ยาก แต่เราทำเพื่ออนาคตอันสดใส ของลูกหลานไทยทุกคน
หน้าแรก | สอบถาม | วิธีการสั่งซื้อ | วิธีการโอนเงิน ชำระเงิน | วิธีการจัดส่ง

ตามรอยท่าน ว.วชิรเมธี

06/07/12

 

 

๒-๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เชิญร่วมคอร์สวิปัสสนา “เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม” ที่ไร่เชิญตะวัน เชียงราย

 

มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์

ขอเชิญร่วมงานภาวนา

คอร์สวิปัสสนา “เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม”

วันที่ ๒ – ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕

ณ มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ (ไร่เชิญตะวัน)

ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

………………….

กำหนดการ

 

 

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ (ตรงกับวันอาสาฬหบูชา)

๐๙.๐๐ น.                      – ลงทะเบียนเข้าที่พัก

๑๐.๐๐ น.                      – ปฐมนิเทศ

๑๐.๓๐ น.                      – สมาทานศีล ๘/สมาทานพระกรรมฐาน

๑๑.๐๐ น.                      – รับประทานอาหารในความเงียบ

๑๒.๐๐ น.                      – พักตามอัธยาศัย

๑๓.๐๐ น.                     – กิจกรรม “กายคตาสติภาวนา”

๑๔.๓๐ น.                     – พิธีหล่อเทียนพรรษา + ถวายเทียน ๙๙ วัด

๑๗.๐๐ น.                     – พัก/อาบน้ำทำกิจส่วนตัว

๑๘.๓๐ น.                     – ดื่มน้ำปานะอย่างมีสติ

๑๙.๐๐ น.                     – ทำวัตรสวดมนต์แปล + สมาธิภาวนา

๑๙.๓๐ น.                    – พิธีเวียนเทียน ณ อิทัปปัจจยตาราม (สวนเซน)

๒๐.๓๐ น.                    – ปาฐกถาธรรมเรื่อง “มัชฌิมาปฏิปทา : ทางสายกลางสู่ความจริงที่เป็นกลาง” โดย ท่าน ว.วชิรเมธี

๒๒.๐๐ น.                    – ปล่อยโคมลอยพุทธชยันตีสมโภช ๙๙ ลูก

 

 

 

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ (ตรงกับวันเข้าพรรษา)

๐๔.๓๐ น.                   – ระฆังแห่งสติ/ทำกิจวัตรส่วนตัว

๐๕.๓๐ น.                   – ทำวัตรสวดมนต์แปล/สมาธิภาวนา

๐๖.๐๐ น.                    – ทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล

๐๗.๐๐ น.                   – โยคภาวนาเพื่อปรับสมดุลกาย-ใจ- เมตตาภาวนา

๐๘.๐๐ น.                   – รับประทานอาหารอย่างมีสติ

๐๙.๓๐ น.                   – กิจกรรม “ธรรมคีตา” โดยฝ่ายธรรมบริการของ วมล.

๑๐.๐๐ น.                    – อานาปานสติภาวนา

๑๑.๓๐ น.                   – รับประทานอาหารอย่างมีสติ

๑๒.๐๐ น.                   – พักผ่อนในความสงบ

๑๔.๐๐ น.                   – กิจกรรม “กายคตาสติภาวนา”

๑๖.๐๐ น.                    – ดื่มน้ำปานะอย่างมีสติ

๑๖.๐๐ น.                    – สมาธิภาวนา/จงกรม

๑๘.๓๐ น.                   – ทำวัตรสวดมนต์แปล/สมาธิภาวนา

๒๐.๐๐ น.               – ธรรมบรรยาย โดย ท่านว.วชิรเมธี

๒๑.๐๐ น.               – พักผ่อนในความเงียบ

 

 

 

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕

๐๔.๓๐ น.                   – ระฆังแห่งสติ/ทำกิจวัตรส่วนตัว

๐๕.๓๐ น.                   – ทำวัตรสวดมนต์แปล/สมาธิภาวนา

๐๖.๐๐ น.                    – เดินจงกรมท่ามกลางธรรมชาติกับท่านว.วชิรเมธี

๐๗.๐๐ น.                   – โยคภาวนาเพื่อปรับสมดุลกาย-ใจ

๐๘.๐๐ น.                   – รับประทานอาหารอย่างมีสติ

๐๙.๓๐ น.                   – กิจกรรม “ธรรมคีตา” โดยฝ่ายธรรมบริการของ วมล.

๑๐.๐๐ น.                    – บรรยายธรรม เรื่อง “อัตตา อนัตตา อะตอม อนัตตอม” โดย ท่าน ว.วชิรเมธี

๑๑.๓๐ น                     – รับประทานอาหารอย่างมีสติ

๑๓.๐๐ น.                   – บรรยายพิเศษ เรื่อง “อานุภาพแห่งความคิด” โดย คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา

๑๔.๓๐ น.                   – พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร โดยท่านว.วชิรเมธี

 

……………………

 

หมายเหตุ.-


๑. รับจำนวนจำกัด หากได้ตามจำนวนต้องการแล้วจะปิดข่าวนี้ กรุณาดาวน์โหลดกำหนดการและแผนที่ไว้ก่อน

๒. ผู้เข้าร่วมงานภาวนา ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

๓. ในระหว่างงานภาวนา ผู้ร่วมภาวนาแต่งกายในชุดขาวสุภาพ ที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรม และถือปฏิบัติในศีล ๘

๔. ในช่วงค่ำอาจมียุง กรุณาเตรียมยาทากันยุงมาด้วย

๕.  ช่วงเช้าวันที่ 3 สิงหาคม มีกิจกรรมตักบาตร หากต้องการร่วมกิจกรรมกรุณาเตรียมอาหารแห้งมา ซึ่งมีคณะสงฆ์บิณฑบาต ๙ รูป

๔. ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน เพิ่งอยู่ในระหว่างก่อตั้ง ยังไม่มีอาคารที่พักถาวร ผู้เข้าร่วมภาวนาต้องจัดเตรียมเต็นท์และชุดเครื่องนอนมาเอง

 

๕. ศูนย์วิปัสสนาฯ ไม่มีรถประจำทางเข้ามาถึงที่ และทางศูนย์วิปัสสนาฯ ไม่มีรถบริการรับส่ง กรุณาศึกษาแผนที่(ตามไฟล์แนบข้างล่าง) และว่าจ้าง-จัดหารถเข้ามาเอง

 

แหล่งที่มาจาก http://www.dhammatoday.com/index.php

บุ๊คดีดอทคอม ศูนย์รวมสื่อธรรมะคุณภาพ เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบของ หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หนังสือพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ซีดีธรรมะ แผ่นพับบทสวดมนต์ หรือในรูปแบบของการ์ตูนธรรมะสำหรับเด็ก เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้แจกในงานบุญงานพิธี รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ รับพิมพ์หนังสือธรรมะ และรับจัดทำสื่อธรรมะ จัดทำเพื่ออุทิศบุญกุศลหรือใช้เป็นหนังสืองานศพ ซึ่งเรามุ่งเน้นการเผยแผ่แต่หนังสือที่ถูกต้องตรงตามหลักพุทธศาสนา จัดทำให้มีราคาที่เหมาะสมแก่การเผยแผ่ โดยเป้าหมายให้ราคาถูกลงเรื่อย ๆ ตามจำนวนที่เราร่วมกันพิมพ์ที่มากขึ้น ที่สำคัญ ทุกๆ การสั่งซื้อของท่าน เราจะมอบ 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อสมทบเข้ากองทุนในการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" หัวลำโพง กรุงเทพฯ ที่เปิดให้สาธุชนทั่วไปได้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกันได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงห้องสมุดธรรมะที่มีหนังสือธรรมะให้ยืมและแจกเป็นธรรมทานอีกด้วย


บุ๊คดีดอทคอมบรรจงคัดสรรหนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์จากหลายสำนักพิมพ์ ซึ่งทุกโรงพิมพ์ที่รับจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์เราก็ได้เลือกเป็นอย่างดี โดยเรามุ่งเน้นให้ผู้ที่ต้องการพิมพ์หนังสือสวดมนต์จำนวนมากๆนั้น ให้ได้ราคาจัดพิมพ์ในถูกที่สุดและได้ของดีที่สุด และยังบริการจัดส่งฟรี (กรุงเทพและปริมณฑลฯ) โดยไม่มีขั้นต่ำ หนังสือธรรมะที่บุ๊คดีนำมาเผยแผ่ให้ทุกท่านนั้น ล้วนได้รับการยอมรับและเชื่อถือได้ในการพิมพ์หนังสือธรรมะได้ความถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ที่มาในพระไตรปิฎก ครบถ้วนทั้ง พระสูตร พระอภิธรรม และพระวินัย เพราะเหตุนั้น ท่านที่สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หรือ แผ่นพับสวดมนต์ กับบุ๊คดีดอทคอม สามารถเชื่อมั่นได้เลยว่า ได้มอบธรรมทาน อันเป็นของแท้ ของจริง ให้กับญาติธรรม นับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ สมดังพุทธพจน์ ที่ว่า สพฺพทานํ ธมฺมานํ ชินาติ. การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวงฯ บุ๊คดีดอทคอม ขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลที่ทุกท่าน ได้ทำร่วมกันในทุกๆ เล่มหนังสือที่จัดซื้อ-จัดพิมพ์มา ณ โอกาสนี้.