เราจะบริจาค 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อมอบให้ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน บ้านธรรมนำใจ
เราไม่ได้ทำเพื่อลาภสักการะ เราจึงไม่กลัวยากจน เราไม่ได้ทำเพื่อความเป็นใหญ่ เราจึงไม่กลัวตกอับ เราไม่ได้ทำเพื่อคำสรรเสริญ เราจึงไม่กลัวคำนินทา เราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์สุขส่วนตัว เราจึงไม่กลัวทุกข์ยาก แต่เราทำเพื่ออนาคตอันสดใส ของลูกหลานไทยทุกคน
หน้าแรก | สอบถาม | วิธีการสั่งซื้อ | วิธีการโอนเงิน ชำระเงิน | วิธีการจัดส่ง

งานเสวนาเรื่อง หนังสือเก่า เล่าเรื่อง มรดกภูมิปัญญาไทย

15/06/12

งานเสวนาเรื่อง หนังสือเก่า เล่าเรื่อง  มรดกภูมิปัญญาไทย

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนคนรักหนังสือเก่า  ผู้ชื่นชอบงานเขียน และผู้รักการอ่านทั้งหลาย ร่วมงานเสวนาเรื่อง หนังสือเก่า  เล่าเรื่อง  มรดกภูมิปัญญาไทยเนื่องในโอกาสวันกิติยากร เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ที่ทรงมีต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่  ๑๕  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕  เวลา  ๘.๓o – ๑๗.oo น. ณ  ห้องประชุมชั้น ๗  ศูนย์วิทยทรัพยากร

กิจกรรมครั้งนี้มุ่งหวังให้เป็นเวทีของ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างองค์ความรู้ทางมรดกภูมิปัญญา  เผยแพร่เรื่องราวของหนังสือหายากให้สาธารณชนได้ตระหนักในคุณค่า ความรู้  และความสำคัญของหนังสือเก่าที่มีต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ ผ่านเรื่องเล่า บันทึกความทรงจำและความรู้สึกที่งดงามของบุคคลต่างๆ

กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายเรื่อง มรดกภูมิปัญญาในกรมพระจันทบุรี นฤนาถ โดย รองศาสตราจารย์อัมพร ทีขะระ รองศาสตราจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์ และ คุณธงชัย  ลิขิตพรสวรรค์ เล่าเรื่อง ลีลาของ “ฉันท์” โดย รองศาสตราจารย์คึกเดช กันตามระ ฟังสบายๆ กับเรื่อง เสน่ห์หนังสือเก่า โดย คุณเอนก  นาวิกมูล ในภาคบ่ายพบกับการเสวนาเรื่อง  หนังสือเก่า ความรัก  ความผูกพัน กับคนสำคัญ โดย ศิลปินแห่งชาติ  นางสุกัญญา  ชลศึกษ์(กฤษณา  อโศกสิน) นางชมัยภร แสงกระจ่าง และนายแพทย์พงศกร  จินดาวัฒนะ พร้อมเปิดบ้านเยี่ยมชมห้องกรมพระจันทบุรีนฤนาถ  ศูนย์มรดกภูมิปัญญา จุฬาฯ  การบริการหนังสือหายาก  และหนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่… ศูนย์มรดกภูมิปัญญา จุฬาฯ โทรศัพท์  o-๒๒๑๘-๒๙๓๔ ,  o-๒๒๑๘-๒๙๖o โทรสาร   o-๒๒๑๕-๓๖๑๗  หรือ e-mail:  Benja.r@car.chula.ac.th/ Anurak.m@car.chula.ac.th เปิดให้จับจองสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันศุกร์ที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๕ และปิดรับทันทีเมื่อที่นั่งเต็มแล้ว

บุ๊คดีดอทคอม ศูนย์รวมสื่อธรรมะคุณภาพ เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบของ หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หนังสือพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ซีดีธรรมะ แผ่นพับบทสวดมนต์ หรือในรูปแบบของการ์ตูนธรรมะสำหรับเด็ก เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้แจกในงานบุญงานพิธี รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ รับพิมพ์หนังสือธรรมะ และรับจัดทำสื่อธรรมะ จัดทำเพื่ออุทิศบุญกุศลหรือใช้เป็นหนังสืองานศพ ซึ่งเรามุ่งเน้นการเผยแผ่แต่หนังสือที่ถูกต้องตรงตามหลักพุทธศาสนา จัดทำให้มีราคาที่เหมาะสมแก่การเผยแผ่ โดยเป้าหมายให้ราคาถูกลงเรื่อย ๆ ตามจำนวนที่เราร่วมกันพิมพ์ที่มากขึ้น ที่สำคัญ ทุกๆ การสั่งซื้อของท่าน เราจะมอบ 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อสมทบเข้ากองทุนในการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" หัวลำโพง กรุงเทพฯ ที่เปิดให้สาธุชนทั่วไปได้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกันได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงห้องสมุดธรรมะที่มีหนังสือธรรมะให้ยืมและแจกเป็นธรรมทานอีกด้วย


บุ๊คดีดอทคอมบรรจงคัดสรรหนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์จากหลายสำนักพิมพ์ ซึ่งทุกโรงพิมพ์ที่รับจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์เราก็ได้เลือกเป็นอย่างดี โดยเรามุ่งเน้นให้ผู้ที่ต้องการพิมพ์หนังสือสวดมนต์จำนวนมากๆนั้น ให้ได้ราคาจัดพิมพ์ในถูกที่สุดและได้ของดีที่สุด และยังบริการจัดส่งฟรี (กรุงเทพและปริมณฑลฯ) โดยไม่มีขั้นต่ำ หนังสือธรรมะที่บุ๊คดีนำมาเผยแผ่ให้ทุกท่านนั้น ล้วนได้รับการยอมรับและเชื่อถือได้ในการพิมพ์หนังสือธรรมะได้ความถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ที่มาในพระไตรปิฎก ครบถ้วนทั้ง พระสูตร พระอภิธรรม และพระวินัย เพราะเหตุนั้น ท่านที่สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หรือ แผ่นพับสวดมนต์ กับบุ๊คดีดอทคอม สามารถเชื่อมั่นได้เลยว่า ได้มอบธรรมทาน อันเป็นของแท้ ของจริง ให้กับญาติธรรม นับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ สมดังพุทธพจน์ ที่ว่า สพฺพทานํ ธมฺมานํ ชินาติ. การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวงฯ บุ๊คดีดอทคอม ขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลที่ทุกท่าน ได้ทำร่วมกันในทุกๆ เล่มหนังสือที่จัดซื้อ-จัดพิมพ์มา ณ โอกาสนี้.