เราจะบริจาค 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อมอบให้ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน บ้านธรรมนำใจ
เราไม่ได้ทำเพื่อลาภสักการะ เราจึงไม่กลัวยากจน เราไม่ได้ทำเพื่อความเป็นใหญ่ เราจึงไม่กลัวตกอับ เราไม่ได้ทำเพื่อคำสรรเสริญ เราจึงไม่กลัวคำนินทา เราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์สุขส่วนตัว เราจึงไม่กลัวทุกข์ยาก แต่เราทำเพื่ออนาคตอันสดใส ของลูกหลานไทยทุกคน
หน้าแรก | สอบถาม | วิธีการสั่งซื้อ | วิธีการโอนเงิน ชำระเงิน | วิธีการจัดส่ง

กิจกรรมโครงการ “Media@Young”+”ปั่นปันปัญญา2″

27/05/12

panpanpanya

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีบทบาทในการสนับสนุน สร้างเสริม และขับเคลื่อนกระบวนการ กลไก มาตรการ และนโยบายระดับต่างๆ ทั้งภาครัฐและสังคม ที่นำไปสู่การสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

เพื่อให้การดำเนินงานสื่อสารสังคมด้านความสำคัญของการอ่าน ได้เป็นที่รับรู้และมีเครือข่ายเข้าร่วม อย่างกว้าง ขวาง  แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน ร่วมกับเครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) จัดโครงการ “Media @ Young พลังสื่อเยาวชน” ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สื่อสาธารณะ สถานีไทยพีบีเอส เพื่อรวมพลังเยาวชนผู้ผลิตและผู้รับสื่อ เปิดพื้นที่ความรู้ด้านการสร้างสรรค์สื่อ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากตัวแทนเยาวชนทั่วประเทศในการพัฒนาสื่อ ไทยให้ก้าวหน้าภายใต้กรอบแนวคิดเรื่อง “สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง” และร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดทรัพยากรสำหรับการพัฒนาสื่อให้สร้างสรรค์ต่อไป

ใน การนี้แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานในส่วนห้องสมุด ซึ่งจะได้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อาทิ นิทรรศการ หนังสือ: สื่อสร้างสุข สร้างศักยภาพ และแรงบันดาลใจ ห้องสมุดครอบครัว กิจกรรมปฏิบัติการ “หนังสือทำมือเพื่อน้อง” ฯลฯ ร่วมแสดงในงาน

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย นำจักรยานโครงการ “ปั่น ปัน ปัญญา” จำนวน ๑๐๐ คัน เดินทางส่งมอบหนังสือที่ระดมทุนในงาน Media @ Young เพื่อน้องน้อย ไปยังชุมชนเคหะบางบัว ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. โดยจุดปล่อยตัวบริเวณด้านหน้าอาคารอาคารศูนย์การเรียนรู้สื่อสาธารณะ สถานีไทยพีบีเอส
ประสานงานโครงการ: นางสาววิไล มีแก้วสุข ฝ่ายกิจกรรมสื่อสารรณรงค์สังคม แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

โทรศัพท์/โทรสาร. ๐-๒๔๒๔-๔๖๑๖-๗ , ๐๘๖-๕๐๔๐๑๖๑

บุ๊คดีดอทคอม ศูนย์รวมสื่อธรรมะคุณภาพ เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบของ หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หนังสือพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ซีดีธรรมะ แผ่นพับบทสวดมนต์ หรือในรูปแบบของการ์ตูนธรรมะสำหรับเด็ก เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้แจกในงานบุญงานพิธี รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ รับพิมพ์หนังสือธรรมะ และรับจัดทำสื่อธรรมะ จัดทำเพื่ออุทิศบุญกุศลหรือใช้เป็นหนังสืองานศพ ซึ่งเรามุ่งเน้นการเผยแผ่แต่หนังสือที่ถูกต้องตรงตามหลักพุทธศาสนา จัดทำให้มีราคาที่เหมาะสมแก่การเผยแผ่ โดยเป้าหมายให้ราคาถูกลงเรื่อย ๆ ตามจำนวนที่เราร่วมกันพิมพ์ที่มากขึ้น ที่สำคัญ ทุกๆ การสั่งซื้อของท่าน เราจะมอบ 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อสมทบเข้ากองทุนในการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" หัวลำโพง กรุงเทพฯ ที่เปิดให้สาธุชนทั่วไปได้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกันได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงห้องสมุดธรรมะที่มีหนังสือธรรมะให้ยืมและแจกเป็นธรรมทานอีกด้วย


บุ๊คดีดอทคอมบรรจงคัดสรรหนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์จากหลายสำนักพิมพ์ ซึ่งทุกโรงพิมพ์ที่รับจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์เราก็ได้เลือกเป็นอย่างดี โดยเรามุ่งเน้นให้ผู้ที่ต้องการพิมพ์หนังสือสวดมนต์จำนวนมากๆนั้น ให้ได้ราคาจัดพิมพ์ในถูกที่สุดและได้ของดีที่สุด และยังบริการจัดส่งฟรี (กรุงเทพและปริมณฑลฯ) โดยไม่มีขั้นต่ำ หนังสือธรรมะที่บุ๊คดีนำมาเผยแผ่ให้ทุกท่านนั้น ล้วนได้รับการยอมรับและเชื่อถือได้ในการพิมพ์หนังสือธรรมะได้ความถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ที่มาในพระไตรปิฎก ครบถ้วนทั้ง พระสูตร พระอภิธรรม และพระวินัย เพราะเหตุนั้น ท่านที่สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หรือ แผ่นพับสวดมนต์ กับบุ๊คดีดอทคอม สามารถเชื่อมั่นได้เลยว่า ได้มอบธรรมทาน อันเป็นของแท้ ของจริง ให้กับญาติธรรม นับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ สมดังพุทธพจน์ ที่ว่า สพฺพทานํ ธมฺมานํ ชินาติ. การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวงฯ บุ๊คดีดอทคอม ขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลที่ทุกท่าน ได้ทำร่วมกันในทุกๆ เล่มหนังสือที่จัดซื้อ-จัดพิมพ์มา ณ โอกาสนี้.