เราจะบริจาค 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อมอบให้ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน บ้านธรรมนำใจ
เราไม่ได้ทำเพื่อลาภสักการะ เราจึงไม่กลัวยากจน เราไม่ได้ทำเพื่อความเป็นใหญ่ เราจึงไม่กลัวตกอับ เราไม่ได้ทำเพื่อคำสรรเสริญ เราจึงไม่กลัวคำนินทา เราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์สุขส่วนตัว เราจึงไม่กลัวทุกข์ยาก แต่เราทำเพื่ออนาคตอันสดใส ของลูกหลานไทยทุกคน
หน้าแรก | สอบถาม | วิธีการสั่งซื้อ | วิธีการโอนเงิน ชำระเงิน | วิธีการจัดส่ง

หนังสือธรรมะ : แสงธรรมสู่โยนกนครเล่ม ๒ ชีวประวัติ ปฏิธาน พระอาจารย์ทองสุข ฐิตสีโล กฎแห่งกรรมธรรมปฏิบัติ

หนังสือธรรมะ ; แสงธรรมสู่โยนกนครเล่ม ๒ ชีวประวัติ ปฏิธาน พระอาจารย์ทองสุข ฐิตสีโล กฎแห่งกรรมธรรมปฏิบัติ

หนังสือธรรมะ : แสงธรรมสู่โยนกนครเล่ม ๒ ชีวประวัติ ปฏิธาน พระอาจารย์ทองสุข ฐิตสีโล กฎแห่งกรรมธรรมปฏิบัติ

 

แสงธรรมสู่โยนกนคร ๒

ชีวประวัติ ปณิธาน พระอาจารย์ทองสุข  ฐิตสีโล

กฎแห่งกรรม ธรรมปฏิบัติ

 

การปฏิบัติธรรม ก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ ที่ต้องดูแล หมั่นรดน้ำพรวนดินอยู่เสมอ

ไม่ช้านานก็ได้เกิดผล…

เหมือนกับการฝึกสติ ต้องคอนตามรู้ ตามกำหนดภาวนา ไม่ช้าจิตก็เกิดผลปัญญา

เฉกเช่นเดียวกัน ทั้งหมดนี้ก็ให้พวกเธอทั้งหลายมีพลังของจิตใจ เพื่อตั้งมั่นอยู่ในโลกนี้

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสง่างาม…

 

เนื้อหาประกอบด้วย

บทที่ ๑ ชีวประวัติพระอาจารย์ทองสุขและประวัติความเป็นมาศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

บทที่ ๒ บทสวดมนต์ ชัยมงคลคาถา

บทที่ ๓ วิธีปฏิบัติวิปัสสนากรมฐาน

บทที่ ๔ ปกิณกะธรรม

บทที่ ๕ กฎแห่งกรรม

บทที่ ๖ ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม

ภาคผนวก

 

คณะผู้จัดทำ

ฝ่ายสงฆ์  ; พระสะอาด จารุธมฺโม

ฝ่ายฆารวาส ; นางสาวกุสุมา ศรีจันทร์ , นางรำเพย  คำแดงดี , นางณิชากมล  บัวย้อย , นางเพลินพิศ  ทรงจำ , นางนงนุช  ศิริธรรม , นางสวลี  กันทาดง , นายยงยุทธ  โขนภูเขียว , นางสาวสุดารัตน์  คนหลัก , นางอัมพิกา  ไกรอ่ำ

 

พิมพ์ครั้งที่ ๑

จำนวนพิมพ์  1,000 เล่ม

จำนวน  194 หน้า

 

 

 

บุ๊คดีดอทคอม ศูนย์รวมสื่อธรรมะคุณภาพ เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบของ หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หนังสือพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ซีดีธรรมะ แผ่นพับบทสวดมนต์ หรือในรูปแบบของการ์ตูนธรรมะสำหรับเด็ก เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้แจกในงานบุญงานพิธี รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ รับพิมพ์หนังสือธรรมะ และรับจัดทำสื่อธรรมะ จัดทำเพื่ออุทิศบุญกุศลหรือใช้เป็นหนังสืองานศพ ซึ่งเรามุ่งเน้นการเผยแผ่แต่หนังสือที่ถูกต้องตรงตามหลักพุทธศาสนา จัดทำให้มีราคาที่เหมาะสมแก่การเผยแผ่ โดยเป้าหมายให้ราคาถูกลงเรื่อย ๆ ตามจำนวนที่เราร่วมกันพิมพ์ที่มากขึ้น ที่สำคัญ ทุกๆ การสั่งซื้อของท่าน เราจะมอบ 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อสมทบเข้ากองทุนในการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" หัวลำโพง กรุงเทพฯ ที่เปิดให้สาธุชนทั่วไปได้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกันได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงห้องสมุดธรรมะที่มีหนังสือธรรมะให้ยืมและแจกเป็นธรรมทานอีกด้วย


บุ๊คดีดอทคอมบรรจงคัดสรรหนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์จากหลายสำนักพิมพ์ ซึ่งทุกโรงพิมพ์ที่รับจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์เราก็ได้เลือกเป็นอย่างดี โดยเรามุ่งเน้นให้ผู้ที่ต้องการพิมพ์หนังสือสวดมนต์จำนวนมากๆนั้น ให้ได้ราคาจัดพิมพ์ในถูกที่สุดและได้ของดีที่สุด และยังบริการจัดส่งฟรี (กรุงเทพและปริมณฑลฯ) โดยไม่มีขั้นต่ำ หนังสือธรรมะที่บุ๊คดีนำมาเผยแผ่ให้ทุกท่านนั้น ล้วนได้รับการยอมรับและเชื่อถือได้ในการพิมพ์หนังสือธรรมะได้ความถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ที่มาในพระไตรปิฎก ครบถ้วนทั้ง พระสูตร พระอภิธรรม และพระวินัย เพราะเหตุนั้น ท่านที่สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หรือ แผ่นพับสวดมนต์ กับบุ๊คดีดอทคอม สามารถเชื่อมั่นได้เลยว่า ได้มอบธรรมทาน อันเป็นของแท้ ของจริง ให้กับญาติธรรม นับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ สมดังพุทธพจน์ ที่ว่า สพฺพทานํ ธมฺมานํ ชินาติ. การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวงฯ บุ๊คดีดอทคอม ขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลที่ทุกท่าน ได้ทำร่วมกันในทุกๆ เล่มหนังสือที่จัดซื้อ-จัดพิมพ์มา ณ โอกาสนี้.