เราจะบริจาค 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อมอบให้ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน บ้านธรรมนำใจ
เราไม่ได้ทำเพื่อลาภสักการะ เราจึงไม่กลัวยากจน เราไม่ได้ทำเพื่อความเป็นใหญ่ เราจึงไม่กลัวตกอับ เราไม่ได้ทำเพื่อคำสรรเสริญ เราจึงไม่กลัวคำนินทา เราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์สุขส่วนตัว เราจึงไม่กลัวทุกข์ยาก แต่เราทำเพื่ออนาคตอันสดใส ของลูกหลานไทยทุกคน
หน้าแรก | สอบถาม | วิธีการสั่งซื้อ | วิธีการโอนเงิน ชำระเงิน | วิธีการจัดส่ง

การแสดงนิทรรศการ “เรื่องเล่าระหว่างทางสู่กิโลเมตรที่ 15″

03/04/12

15km_200

ขอเชิญทุกท่านร่วมชมนิทรรศการ และกิจกรรมแสดงต้นฉบับสารนิพนธ์ในงาน “เรื่องเล่าระหว่างทางสู่กิโลเมตรที่ 15″
อาทิ หนังสือนิทานภาพสำหรับเด็ก วรรณกรรมสำหรับเยาวชน สื่อและสารคดีการเรียนรู้  ชมการแสดงเล่านิทานจากตัวแทนนิสิตสาขาวิชาวรรณกรรม สำหรับเด็ก เรื่อง “คุณฟอง นักแปรงฟัง”และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เดินทางไกล หัวใจแต้มฝัน”

โครงการความร่วมมือระหว่างอุทยานการเรียนรู้ TK park กับนิสิตรุ่นที่ 15 สาขาวิชาเอกวรรณกรรมสำหรับเด็ก ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาร่วมสนุก ชมผลงานเด็ดๆ กันได้

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม – วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 11.00-19.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
————————————————————
กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555
11.00 – 19.00 น.     ชมนิทรรศการ “เรื่องเล่าระหว่างทางสู่กิโลเมตรที่ 15”
15.30 – 18.30 น.     ร่วมกิจกรรมประจำวัน (เล่านิทาน, โชว์ Animation, บิดลูกโป่ง, งานประดิษฐ์)
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555
11.00 – 13.00 น.     ชมนิทรรศการ “เรื่องเล่าระหว่างทางสู่กิโลเมตรที่ 15”
12:30 – 13:00 น.     ลงทะเบียนเข้าชมงาน
13:00 – 14:00 น.     พิธีเปิดนิทรรศการ
                             – ชมวีดิทัศน์แนะนำผลงานสารนิพนธ์ประจำปีการศึกษา 2554
                             – ประธานสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก รุ่นที่ 15 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
                             – ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล ผู้อำนวยการ สอร.
กล่าวถึงความร่วมมือระหว่าง TK park และสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
                             – คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ
                             – พิธีมอบรางวัลสารนิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554 รางวัล “วินนี่ เดอะ ปุ๊” และรางวัล “สามทหารเสือ”
                             – ชมการแสดงเล่านิทานจากตัวแทนนิสิตสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็กชั้นปีที่ 3 เรื่อง “คุณฟอง นักแปรงฟัน”
                             – เชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารว่าง
พร้อมชมนิทรรศการและร่วมลงคะแนนงานสารนิพนธ์โดนใจ “รางวัล Best Seller”
15.30 – 18.30 น.     ร่วมกิจกรรมประจำวัน (เล่านิทาน, โชว์ Animation, บิดลูกโป่ง, งานประดิษฐ์)
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2555
11.00 – 12.00 น.     กิจกรรมสร้างตัวการ์ตูนจากกระดาษ
12.00 – 13.00 น.     เล่านิทานจากผลงานของนิสิตปี 4
13.00 – 14.00 น.     สอนวาดรูป
14.00 – 15.00 น.     กิจกรรมภาษาไทย
15.00 – 17.00 น.     บรรยายพิเศษ “เดินทางไกล หัวใจแต้มฝัน” โดย คุณภัทรจารีย์ (อัยศิริ) นักสร้างสรรค์
17.00 – 18.00 น.     กิจกรรมภาษาอังกฤษ
18.00 – 18.30 น.     เล่านิทานจากผลงานของนิสิตปี 4
18.30 – 19.00 น.     ปิดนิทรรศการ

บุ๊คดีดอทคอม ศูนย์รวมสื่อธรรมะคุณภาพ เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบของ หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หนังสือพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ซีดีธรรมะ แผ่นพับบทสวดมนต์ หรือในรูปแบบของการ์ตูนธรรมะสำหรับเด็ก เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้แจกในงานบุญงานพิธี รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ รับพิมพ์หนังสือธรรมะ และรับจัดทำสื่อธรรมะ จัดทำเพื่ออุทิศบุญกุศลหรือใช้เป็นหนังสืองานศพ ซึ่งเรามุ่งเน้นการเผยแผ่แต่หนังสือที่ถูกต้องตรงตามหลักพุทธศาสนา จัดทำให้มีราคาที่เหมาะสมแก่การเผยแผ่ โดยเป้าหมายให้ราคาถูกลงเรื่อย ๆ ตามจำนวนที่เราร่วมกันพิมพ์ที่มากขึ้น ที่สำคัญ ทุกๆ การสั่งซื้อของท่าน เราจะมอบ 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อสมทบเข้ากองทุนในการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" หัวลำโพง กรุงเทพฯ ที่เปิดให้สาธุชนทั่วไปได้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกันได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงห้องสมุดธรรมะที่มีหนังสือธรรมะให้ยืมและแจกเป็นธรรมทานอีกด้วย


บุ๊คดีดอทคอมบรรจงคัดสรรหนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์จากหลายสำนักพิมพ์ ซึ่งทุกโรงพิมพ์ที่รับจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์เราก็ได้เลือกเป็นอย่างดี โดยเรามุ่งเน้นให้ผู้ที่ต้องการพิมพ์หนังสือสวดมนต์จำนวนมากๆนั้น ให้ได้ราคาจัดพิมพ์ในถูกที่สุดและได้ของดีที่สุด และยังบริการจัดส่งฟรี (กรุงเทพและปริมณฑลฯ) โดยไม่มีขั้นต่ำ หนังสือธรรมะที่บุ๊คดีนำมาเผยแผ่ให้ทุกท่านนั้น ล้วนได้รับการยอมรับและเชื่อถือได้ในการพิมพ์หนังสือธรรมะได้ความถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ที่มาในพระไตรปิฎก ครบถ้วนทั้ง พระสูตร พระอภิธรรม และพระวินัย เพราะเหตุนั้น ท่านที่สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หรือ แผ่นพับสวดมนต์ กับบุ๊คดีดอทคอม สามารถเชื่อมั่นได้เลยว่า ได้มอบธรรมทาน อันเป็นของแท้ ของจริง ให้กับญาติธรรม นับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ สมดังพุทธพจน์ ที่ว่า สพฺพทานํ ธมฺมานํ ชินาติ. การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวงฯ บุ๊คดีดอทคอม ขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลที่ทุกท่าน ได้ทำร่วมกันในทุกๆ เล่มหนังสือที่จัดซื้อ-จัดพิมพ์มา ณ โอกาสนี้.