เราจะบริจาค 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อมอบให้ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน บ้านธรรมนำใจ
เราไม่ได้ทำเพื่อลาภสักการะ เราจึงไม่กลัวยากจน เราไม่ได้ทำเพื่อความเป็นใหญ่ เราจึงไม่กลัวตกอับ เราไม่ได้ทำเพื่อคำสรรเสริญ เราจึงไม่กลัวคำนินทา เราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์สุขส่วนตัว เราจึงไม่กลัวทุกข์ยาก แต่เราทำเพื่ออนาคตอันสดใส ของลูกหลานไทยทุกคน
หน้าแรก | สอบถาม | วิธีการสั่งซื้อ | วิธีการโอนเงิน ชำระเงิน | วิธีการจัดส่ง

โครงการ “หนังสือสื่อธรรม”

16/03/12

กิจกรรมหนังสือ

โครงการ “หนังสือสื่อธรรม”

กลุ่มพุทธทาสศึกษายินดีมอบต้นฉบับซึ่งจัดอาร์ตเวิร์คแล้วโดยสมบูรณ์ สามารถถ่ายเพลทและจัดพิมพ์หนังสือได้ทันที แก่ผู้ประสงค์จะร่วมเผยแผ่ธรรม เพื่อมอบแด่มิตรสหายในโอกาสขึ้นปีใหม่ หรือใช้แจกจ่ายในวาระ-งานพิธีต่างๆ เช่น งานมงคลสมรส งานฌาปนกิจศพ งานบุญ หรือกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ

โดยมีเงื่อนไขง่ายๆ ดังต่อไปนี้

๑. ต้องจัดพิมพ์ครั้งละไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เล่ม
๒. มอบหนังสือจำนวนร้อยละ ๑๐ ของยอดพิมพ์ ให้แก่โครงการ “หนังสือสื่อธรรม” ของกลุ่มพุทธทาสศึกษาเพื่อจัดทำฐานข้อมูล และแจกจ่ายแก่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ
๓. ห้ามมิให้มีการดัดแปลงแก้ไขต้นฉบับและอาร์ตเวิร์ค ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์หรือวิธีการใดๆ
๔. ห้ามมิให้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อจำหน่ายหรือหวังผลทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของหนังสือในโครงการฯ นี้
๕. ผู้ประสงค์จะจัดพิมพ์ต้องส่งมอบเพลท (แผ่นแม่พิมพ์) ของต้นฉบับและอาร์ตเวิร์คแก่กลุ่มพุทธทาสศึกษาทันที ที่พิมพ์เสร็จหรืออย่างช้า ก่อนการจ่ายแจกหนังสือดังกล่าวออกไป

หากท่านประสงค์จะร่วมโครงการ..

กรุณาส่งแผ่นคอมแพคดิสก์ สำหรับเขียนข้อมูล (CD-R) ขนาดความจุอย่างน้อย 650 MB มาที่

กลุ่มพุทธทาสศึกษา ตู้ ปณ. ๓๘ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๑๐
หรือ ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดได้ทาง e-mail : project@buddhadasa.org

รายชื่อหนังสือ

เครดิตhttp://buddhadasa.org

บุ๊คดีดอทคอม ศูนย์รวมสื่อธรรมะคุณภาพ เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบของ หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หนังสือพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ซีดีธรรมะ แผ่นพับบทสวดมนต์ หรือในรูปแบบของการ์ตูนธรรมะสำหรับเด็ก เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้แจกในงานบุญงานพิธี รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ รับพิมพ์หนังสือธรรมะ และรับจัดทำสื่อธรรมะ จัดทำเพื่ออุทิศบุญกุศลหรือใช้เป็นหนังสืองานศพ ซึ่งเรามุ่งเน้นการเผยแผ่แต่หนังสือที่ถูกต้องตรงตามหลักพุทธศาสนา จัดทำให้มีราคาที่เหมาะสมแก่การเผยแผ่ โดยเป้าหมายให้ราคาถูกลงเรื่อย ๆ ตามจำนวนที่เราร่วมกันพิมพ์ที่มากขึ้น ที่สำคัญ ทุกๆ การสั่งซื้อของท่าน เราจะมอบ 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อสมทบเข้ากองทุนในการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" หัวลำโพง กรุงเทพฯ ที่เปิดให้สาธุชนทั่วไปได้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกันได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงห้องสมุดธรรมะที่มีหนังสือธรรมะให้ยืมและแจกเป็นธรรมทานอีกด้วย


บุ๊คดีดอทคอมบรรจงคัดสรรหนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์จากหลายสำนักพิมพ์ ซึ่งทุกโรงพิมพ์ที่รับจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์เราก็ได้เลือกเป็นอย่างดี โดยเรามุ่งเน้นให้ผู้ที่ต้องการพิมพ์หนังสือสวดมนต์จำนวนมากๆนั้น ให้ได้ราคาจัดพิมพ์ในถูกที่สุดและได้ของดีที่สุด และยังบริการจัดส่งฟรี (กรุงเทพและปริมณฑลฯ) โดยไม่มีขั้นต่ำ หนังสือธรรมะที่บุ๊คดีนำมาเผยแผ่ให้ทุกท่านนั้น ล้วนได้รับการยอมรับและเชื่อถือได้ในการพิมพ์หนังสือธรรมะได้ความถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ที่มาในพระไตรปิฎก ครบถ้วนทั้ง พระสูตร พระอภิธรรม และพระวินัย เพราะเหตุนั้น ท่านที่สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หรือ แผ่นพับสวดมนต์ กับบุ๊คดีดอทคอม สามารถเชื่อมั่นได้เลยว่า ได้มอบธรรมทาน อันเป็นของแท้ ของจริง ให้กับญาติธรรม นับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ สมดังพุทธพจน์ ที่ว่า สพฺพทานํ ธมฺมานํ ชินาติ. การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวงฯ บุ๊คดีดอทคอม ขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลที่ทุกท่าน ได้ทำร่วมกันในทุกๆ เล่มหนังสือที่จัดซื้อ-จัดพิมพ์มา ณ โอกาสนี้.