เราจะบริจาค 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อมอบให้ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน บ้านธรรมนำใจ
เราไม่ได้ทำเพื่อลาภสักการะ เราจึงไม่กลัวยากจน เราไม่ได้ทำเพื่อความเป็นใหญ่ เราจึงไม่กลัวตกอับ เราไม่ได้ทำเพื่อคำสรรเสริญ เราจึงไม่กลัวคำนินทา เราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์สุขส่วนตัว เราจึงไม่กลัวทุกข์ยาก แต่เราทำเพื่ออนาคตอันสดใส ของลูกหลานไทยทุกคน
หน้าแรก | สอบถาม | วิธีการสั่งซื้อ | วิธีการโอนเงิน ชำระเงิน | วิธีการจัดส่ง

“เพราะ…จิตงาม ชีวประวัติและผลงานหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร”

17/03/12

เสวนาเปิดตัวหนังสือเรื่อง  “เพราะ...จิตงาม ชีวประวัติและผลงานหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร”

วันอังคารที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๕.๐๐ น.  ณ ห้อง Meeting Room ๑  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ  ครั้งที่ ๔๐

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นปูชนียบุคคลที่หาได้ยาก ท่านเกิดมาในโลกนี้เพื่อการให้และการบำเพ็ญประโยชน์แก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติ ท่านได้บุกเบิกและริเริ่มงานสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาสังคมที่เป็นประโยชน์ในหลายด้าน ได้ก่อตั้งองค์การสาธารณะที่ทำประโยชน์แก่ประชาชน แก่สังคม และแก่ประเทศชาติจำนวนหลายองค์การ เช่น สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ หม่อมงามจิตต์ยังได้ทำงานระดับนานาชาติ ท่านได้รับเกียรติอย่างยิ่ง เคยได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ เป็นสุภาพสตรีคนเดียวของประเทศในภาคพื้นเอเชียที่ได้รับเกียรตินี้ นับเป็นเกียรติยศอย่างสูงแก่ประเทศไทยและสตรีไทย ท่านจึงเป็นบุคคลที่ควรเป็นตัวอย่างและแบบฉบับที่ดีของคนไทยโดยเฉพาะสตรีไทย หนังสือเล่มนี้ได้ตั้งชื่อว่า “เพราะ…จิตงาม” เพื่อเป็นการสดุดีและยกย่องการมีจิตใจที่งดงามและบริสุทธิ์ของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

บุ๊คดีดอทคอม ศูนย์รวมสื่อธรรมะคุณภาพ เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบของ หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หนังสือพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ซีดีธรรมะ แผ่นพับบทสวดมนต์ หรือในรูปแบบของการ์ตูนธรรมะสำหรับเด็ก เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้แจกในงานบุญงานพิธี รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ รับพิมพ์หนังสือธรรมะ และรับจัดทำสื่อธรรมะ จัดทำเพื่ออุทิศบุญกุศลหรือใช้เป็นหนังสืองานศพ ซึ่งเรามุ่งเน้นการเผยแผ่แต่หนังสือที่ถูกต้องตรงตามหลักพุทธศาสนา จัดทำให้มีราคาที่เหมาะสมแก่การเผยแผ่ โดยเป้าหมายให้ราคาถูกลงเรื่อย ๆ ตามจำนวนที่เราร่วมกันพิมพ์ที่มากขึ้น ที่สำคัญ ทุกๆ การสั่งซื้อของท่าน เราจะมอบ 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อสมทบเข้ากองทุนในการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" หัวลำโพง กรุงเทพฯ ที่เปิดให้สาธุชนทั่วไปได้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกันได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงห้องสมุดธรรมะที่มีหนังสือธรรมะให้ยืมและแจกเป็นธรรมทานอีกด้วย


บุ๊คดีดอทคอมบรรจงคัดสรรหนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์จากหลายสำนักพิมพ์ ซึ่งทุกโรงพิมพ์ที่รับจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์เราก็ได้เลือกเป็นอย่างดี โดยเรามุ่งเน้นให้ผู้ที่ต้องการพิมพ์หนังสือสวดมนต์จำนวนมากๆนั้น ให้ได้ราคาจัดพิมพ์ในถูกที่สุดและได้ของดีที่สุด และยังบริการจัดส่งฟรี (กรุงเทพและปริมณฑลฯ) โดยไม่มีขั้นต่ำ หนังสือธรรมะที่บุ๊คดีนำมาเผยแผ่ให้ทุกท่านนั้น ล้วนได้รับการยอมรับและเชื่อถือได้ในการพิมพ์หนังสือธรรมะได้ความถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ที่มาในพระไตรปิฎก ครบถ้วนทั้ง พระสูตร พระอภิธรรม และพระวินัย เพราะเหตุนั้น ท่านที่สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หรือ แผ่นพับสวดมนต์ กับบุ๊คดีดอทคอม สามารถเชื่อมั่นได้เลยว่า ได้มอบธรรมทาน อันเป็นของแท้ ของจริง ให้กับญาติธรรม นับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ สมดังพุทธพจน์ ที่ว่า สพฺพทานํ ธมฺมานํ ชินาติ. การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวงฯ บุ๊คดีดอทคอม ขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลที่ทุกท่าน ได้ทำร่วมกันในทุกๆ เล่มหนังสือที่จัดซื้อ-จัดพิมพ์มา ณ โอกาสนี้.