เราจะบริจาค 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อมอบให้ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน บ้านธรรมนำใจ
เราไม่ได้ทำเพื่อลาภสักการะ เราจึงไม่กลัวยากจน เราไม่ได้ทำเพื่อความเป็นใหญ่ เราจึงไม่กลัวตกอับ เราไม่ได้ทำเพื่อคำสรรเสริญ เราจึงไม่กลัวคำนินทา เราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์สุขส่วนตัว เราจึงไม่กลัวทุกข์ยาก แต่เราทำเพื่ออนาคตอันสดใส ของลูกหลานไทยทุกคน
หน้าแรก | สอบถาม | วิธีการสั่งซื้อ | วิธีการโอนเงิน ชำระเงิน | วิธีการจัดส่ง

ตักบาตรหนังสือธรรมสมโภช 2,600 ปี แห่งพระพุทธศาสนายุกาล ครบ 750 ปี รัตนบุรีเชียงราย

15/03/12

ตักบาตรหนังสือธรรมสมโภช 2,600 ปี แห่งพระพุทธศาสนายุกาล ครบ 750 ปี รัตนบุรีเชียงราย

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย จัดโครงการ ตักบาตรหนังสือธรรมสมโภช 2,600 ปี แห่งพระพุทธศาสนายุกาล ครบ 750 ปี รัตนบุรีเชียงราย เนื่องในโอกาส สัปดาห์มาฆบูชามหากุศล ณ มหาวิชชาลัย พุทธเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีเหล่าศิลปิน กวี และดาราเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เปิดเผยถึงความเป็นมาของโครงการดังกล่าวว่า พุทธศักราช 1805 พญามังรายมหาราช ได้ทรงสถาปนาเมืองเชียงรายขึ้นมา ณ อาณาบริเวณที่เป็นตัวเมืองเชียงรายในทุกวันนี้ จากบัดนั้นจนถึงวันนี้ เป็นเวลากว่า 750 ปี เมืองเชียงรายยังคงเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับ และนับวันจะสำคัญยิ่งๆ ขึ้นไปในฐานะที่เป็นประตูสู่อินโดจีนและเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา การทำมาค้าขาย การท่องเที่ยว และการติดต่อกับต่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและในประเทศกลุ่มอาเซียน

ในปี 2555 นี้ ซึ่งเป็นปีครบ 750 ปี แห่งการสถาปนา ประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายทุกภาคส่วน จึงได้ร่วมมือกันจัดงานสมโภชเมืองเชียงรายโดยพร้อมเพรียงกัน ในส่วนของสถาบันวิมุตตยาลัย ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาทางเลือก ที่จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาสันติภาพโลก อาตมาในฐานะของผู้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของชาวเชียงรายโดยกำเนิด จึงได้ริเริ่มให้มีการจัดงาน “ธรรมสมโภช” หรือ “การเฉลิมฉลองเมืองเชียงรายในมิติทางธรรมและทางปัญญา” โดยจัดให้มีการสมโภชใน 3 เรื่อง กล่าวคือ

     1.การยกฐานะศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ขึ้นเป็นสถาบันการศึกษาทางเลือก เพื่อการศึกษา ภาวนา และวิจัย เพื่อสันติภาพโลก โดยร่วมมือกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และมูลนิธิปิดทองหลังพระในพระบรมราชูปถัมภ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีเป้าหมายคือ บูรณาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนากับการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน และสู่ประชาคมโลก

2.การจัดงาน “ขับขานท์กานท์กวี 750 รัตนบุรีเชียงราย” โดยกวีแก้วชาวเชียงราย ชาวเชียงใหม่ และกวีระดับชาติ เพื่อยกย่องพระเกียรติคุณแห่งพ่อขุนมังรายมหาราชให้เป็นที่ปรากฏ และส่งเสริมการขับขานท์กานท์กวีสุนทรียรส อันเป็นส่วนหนึ่งของการ ศึกษาวิชา “สุนทรียศาสตร์” ของมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์

3.การจัดงาน “ตักบาตรหนังสือ 750 เพื่อ 75,000 เล่ม” เพื่อจัดหาหนังสือดีเข้าสู่ห้องสมุดโรงเรียนพระปริยัติธรรมจำนวน 21 โรง และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาใน จังหวัดเชียงรายและพะเยา จำนวน 50 โรง นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการตักบาตร หนังสือให้แก่พระภิกษุสามเณร จำนวน 200 รูป โดยมีผู้ร่วมบริจาคหนังสือจำนวนกว่า 200,000 เล่ม ซึ่งมีศิลปินนักแสดงเข้าร่วมงาน อาทิ แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ ชาคริต แย้มนาม และวุ้นเส้น-วิริฒิพา ภักดีประสงค์ โดยสถาบันวิมุตตยาลัยจะนำไปมอบ ให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม 21 แห่ง ในจังหวัดเชียงราย ตลอดจนโรงเรียนในชนบท ที่ห่างไกล เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่าน ให้แก่เยาวชนและสามเณร นำไปสู่การผลักดันให้เมืองเชียงรายเป็นเมืองแห่งนักอ่านได้ในที่สุด

 

ศ.ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า การมีหนังสือดีอย่างเพียงพอในห้องสมุดก็ดี การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านก็ดี ถือว่าเป็นรากฐานของงานสร้างคน นานาอารยประเทศที่เจริญแล้ว ไม่มีประเทศไหนที่ไม่ส่งเสริมการรักการอ่าน ไม่มีประเทศไหน ที่ไม่ให้ความสำคัญต่อการอ่าน ด้วยเหตุนี้ การที่ท่านพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ในฐานะเป็นพระนักคิด นักเขียน ชื่อดังระดับประเทศของไทย ได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดโครงการนี้ขึ้นมา จึงนับว่าเป็นการเฉลิมฉลองที่ถูกต้องและเป็นรูปธรรมที่สุดที่ควรได้รับการ ส่งเสริม สานต่ออย่างต่อเนื่อง ให้แผ่ขยายออกไปยังภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทยด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามกิจกรรมของสถาบันวิมุตตยาลัย และมหาวิชชาลัย พุทธเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน) ได้ทางเว็บไซต์ www.dhammatoday.com หรือทาง Facebook : Facebook.com/vajiramedhi หรือโทร.08-4754-9898, 08-2898-5009

บุ๊คดีดอทคอม ศูนย์รวมสื่อธรรมะคุณภาพ เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบของ หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หนังสือพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ซีดีธรรมะ แผ่นพับบทสวดมนต์ หรือในรูปแบบของการ์ตูนธรรมะสำหรับเด็ก เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้แจกในงานบุญงานพิธี รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ รับพิมพ์หนังสือธรรมะ และรับจัดทำสื่อธรรมะ จัดทำเพื่ออุทิศบุญกุศลหรือใช้เป็นหนังสืองานศพ ซึ่งเรามุ่งเน้นการเผยแผ่แต่หนังสือที่ถูกต้องตรงตามหลักพุทธศาสนา จัดทำให้มีราคาที่เหมาะสมแก่การเผยแผ่ โดยเป้าหมายให้ราคาถูกลงเรื่อย ๆ ตามจำนวนที่เราร่วมกันพิมพ์ที่มากขึ้น ที่สำคัญ ทุกๆ การสั่งซื้อของท่าน เราจะมอบ 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อสมทบเข้ากองทุนในการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" หัวลำโพง กรุงเทพฯ ที่เปิดให้สาธุชนทั่วไปได้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกันได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงห้องสมุดธรรมะที่มีหนังสือธรรมะให้ยืมและแจกเป็นธรรมทานอีกด้วย


บุ๊คดีดอทคอมบรรจงคัดสรรหนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์จากหลายสำนักพิมพ์ ซึ่งทุกโรงพิมพ์ที่รับจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์เราก็ได้เลือกเป็นอย่างดี โดยเรามุ่งเน้นให้ผู้ที่ต้องการพิมพ์หนังสือสวดมนต์จำนวนมากๆนั้น ให้ได้ราคาจัดพิมพ์ในถูกที่สุดและได้ของดีที่สุด และยังบริการจัดส่งฟรี (กรุงเทพและปริมณฑลฯ) โดยไม่มีขั้นต่ำ หนังสือธรรมะที่บุ๊คดีนำมาเผยแผ่ให้ทุกท่านนั้น ล้วนได้รับการยอมรับและเชื่อถือได้ในการพิมพ์หนังสือธรรมะได้ความถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ที่มาในพระไตรปิฎก ครบถ้วนทั้ง พระสูตร พระอภิธรรม และพระวินัย เพราะเหตุนั้น ท่านที่สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หรือ แผ่นพับสวดมนต์ กับบุ๊คดีดอทคอม สามารถเชื่อมั่นได้เลยว่า ได้มอบธรรมทาน อันเป็นของแท้ ของจริง ให้กับญาติธรรม นับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ สมดังพุทธพจน์ ที่ว่า สพฺพทานํ ธมฺมานํ ชินาติ. การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวงฯ บุ๊คดีดอทคอม ขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลที่ทุกท่าน ได้ทำร่วมกันในทุกๆ เล่มหนังสือที่จัดซื้อ-จัดพิมพ์มา ณ โอกาสนี้.