เราจะบริจาค 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อมอบให้ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน บ้านธรรมนำใจ
เราไม่ได้ทำเพื่อลาภสักการะ เราจึงไม่กลัวยากจน เราไม่ได้ทำเพื่อความเป็นใหญ่ เราจึงไม่กลัวตกอับ เราไม่ได้ทำเพื่อคำสรรเสริญ เราจึงไม่กลัวคำนินทา เราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์สุขส่วนตัว เราจึงไม่กลัวทุกข์ยาก แต่เราทำเพื่ออนาคตอันสดใส ของลูกหลานไทยทุกคน
หน้าแรก | สอบถาม | วิธีการสั่งซื้อ | วิธีการโอนเงิน ชำระเงิน | วิธีการจัดส่ง

โครงการเพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

09/02/12

โครงการเพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

โครงการ เพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เพื่อเฉลิมฉลองวาระมหามงคลพุทธชยันตี 2600 ปี, การตรัสรู้ธรรมของพระพุทธองค์ (Improve Learning Ability By Phra-ajahn Mitsuo Gavesako’s Dhamma book)

จากแนวคิดและการค้นพบข้อมูลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระยะเวลา ที่ผ่านมา พบว่า นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ที่ได้รับการฝึกสมาธิในลักษณะต่างๆ จะมีผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ สูงขึ้นกว่าปกติมีกระบวนการคิดที่เป็นระบบมากขึ้น มีพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความเป็นผู้มีสุขภาพใจดี การให้ผู้เรียนได้เริ่มต้นการเรียนด้วยการอ่านหนังสือที่ชอบเป็นระยะเวลา สั้นๆ 5 – 10 นาที ก่อนเริ่มการเรียนการสอนในเนื้อหาวิชาการปกตินั้น เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้มีสมาธิในการเรียนรู้ได้ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับและถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางทั้งในและ ต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นวิธีที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของการจัดการเรียนการสอนตาม ปกติในแต่ละสถานศึกษาอีกด้วย

เพื่อให้ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ได้มีโอกาสได้รับการฝึกสมาธิเบื้องต้น โดยการอ่านหนังสือธรรมะเพื่อผลเฉพาะหน้า คือ การเรียนรู้สาระในรายวิชาและพัฒนากระบวนการคิดได้ดี รวมทั้งเกิดความเข้าใจในการใช้ธรรมะเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นทั้ง ปัจจุบันและอนาคต ในภาวะที่สังคมกำลังมีวิกฤตด้านสุขภาพใจเช่นนี้ ย่อมจะเป็นผลดีต่อสังคมโดยรวม …

ครู/อาจารย์ ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ หรือดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.watpahsunan.org เพื่อขอรับการสนับสนุนดังกล่าวข้างต้น
หรือติดต่อขอรับโดยตรงได้ที่ มูลนิธิมายาโคตมี โทร. 02-368-3991 วัดสุนันทวนาราม โทร. 087-045-7232 และคุณวนิดา คามเขต  โทร. 089-533-7811

สอบถามข้อมูลโครงการและประสงค์ได้เนื้อหาของหนังสือเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่

คุณวนิดา คามเขต  โทร. 089-533-7811
มูลนิธิมายา โคตมี เลขที่ 3 ซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แยก 7 สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร.  02-368-3991 ,โทรสาร 02-368-3573
วัดสุนันทวนาราม เลขที่ 110 บ้านท่าเตียน ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี 71150 โทร. 087-045-7232

—–

ขอเชิญชวนผู้ที่ต้องการสนับสนุนการพิมพ์หนังสือเพื่อใช้ในโครงการฯ ร่วมบริจาคที่
ชื่อบัญชี วัดสุนันทวนาราม หมายเลขบัญชี 211-218756-2
สาขา หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง (กรุงเทพกรีฑา)

บุ๊คดีดอทคอม ศูนย์รวมสื่อธรรมะคุณภาพ เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบของ หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หนังสือพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ซีดีธรรมะ แผ่นพับบทสวดมนต์ หรือในรูปแบบของการ์ตูนธรรมะสำหรับเด็ก เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้แจกในงานบุญงานพิธี รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ รับพิมพ์หนังสือธรรมะ และรับจัดทำสื่อธรรมะ จัดทำเพื่ออุทิศบุญกุศลหรือใช้เป็นหนังสืองานศพ ซึ่งเรามุ่งเน้นการเผยแผ่แต่หนังสือที่ถูกต้องตรงตามหลักพุทธศาสนา จัดทำให้มีราคาที่เหมาะสมแก่การเผยแผ่ โดยเป้าหมายให้ราคาถูกลงเรื่อย ๆ ตามจำนวนที่เราร่วมกันพิมพ์ที่มากขึ้น ที่สำคัญ ทุกๆ การสั่งซื้อของท่าน เราจะมอบ 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อสมทบเข้ากองทุนในการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" หัวลำโพง กรุงเทพฯ ที่เปิดให้สาธุชนทั่วไปได้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกันได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงห้องสมุดธรรมะที่มีหนังสือธรรมะให้ยืมและแจกเป็นธรรมทานอีกด้วย


บุ๊คดีดอทคอมบรรจงคัดสรรหนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์จากหลายสำนักพิมพ์ ซึ่งทุกโรงพิมพ์ที่รับจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์เราก็ได้เลือกเป็นอย่างดี โดยเรามุ่งเน้นให้ผู้ที่ต้องการพิมพ์หนังสือสวดมนต์จำนวนมากๆนั้น ให้ได้ราคาจัดพิมพ์ในถูกที่สุดและได้ของดีที่สุด และยังบริการจัดส่งฟรี (กรุงเทพและปริมณฑลฯ) โดยไม่มีขั้นต่ำ หนังสือธรรมะที่บุ๊คดีนำมาเผยแผ่ให้ทุกท่านนั้น ล้วนได้รับการยอมรับและเชื่อถือได้ในการพิมพ์หนังสือธรรมะได้ความถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ที่มาในพระไตรปิฎก ครบถ้วนทั้ง พระสูตร พระอภิธรรม และพระวินัย เพราะเหตุนั้น ท่านที่สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หรือ แผ่นพับสวดมนต์ กับบุ๊คดีดอทคอม สามารถเชื่อมั่นได้เลยว่า ได้มอบธรรมทาน อันเป็นของแท้ ของจริง ให้กับญาติธรรม นับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ สมดังพุทธพจน์ ที่ว่า สพฺพทานํ ธมฺมานํ ชินาติ. การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวงฯ บุ๊คดีดอทคอม ขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลที่ทุกท่าน ได้ทำร่วมกันในทุกๆ เล่มหนังสือที่จัดซื้อ-จัดพิมพ์มา ณ โอกาสนี้.