เราจะบริจาค 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อมอบให้ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน บ้านธรรมนำใจ
เราไม่ได้ทำเพื่อลาภสักการะ เราจึงไม่กลัวยากจน เราไม่ได้ทำเพื่อความเป็นใหญ่ เราจึงไม่กลัวตกอับ เราไม่ได้ทำเพื่อคำสรรเสริญ เราจึงไม่กลัวคำนินทา เราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์สุขส่วนตัว เราจึงไม่กลัวทุกข์ยาก แต่เราทำเพื่ออนาคตอันสดใส ของลูกหลานไทยทุกคน
หน้าแรก | สอบถาม | วิธีการสั่งซื้อ | วิธีการโอนเงิน ชำระเงิน | วิธีการจัดส่ง

TK park เปิดตัวสื่อการเรียนรู้สาระท้องถิ่นภาคใต้ พร้อมยกระดับ TK ยะลา เป็นแม่ข่ายภาคใต้

17/01/12

TK park เปิดตัวสื่อการเรียนรู้สาระท้องถิ่นภาคใต้ พร้อมยกระดับ TK ยะลา เป็นแม่ข่ายภาคใต้

อุทยานการเรียนรู้TK park เปิดตัว “ชุดสื่อการเรียนรู้สาระท้องถิ่นภาคใต้รูปแบบใหม่” ในรูปแบบหนังสือสำหรับเด็กพร้อมผลักดัน “TK park ยะลาเป็นแม่ข่าย” เพื่อขยายความร่วมมือสู่พื้นที่อื่นๆในจังหวัดภาคใต้ตอนล่างตลอดจนเชื่อมโยงไปถึงประเทศเพื่อนบ้านโดย
‘TK park ยะลา’ จะเป็นพี่เลี้ยงในการขยายผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้มีชีวิตและเป็นแหล่งกระจายสื่อที่ทันสมัยในพื้นที่ภาคใต้
เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2555 อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับเทศบาลนครยะลา และ TK park ยะลา จัดงานแถลงข่าวและเปิดตัวชุดสื่อการเรียนรู้สาระท้องถิ่นภาคใต้ ภายใต้ชื่องาน “เวาะรือเต๊าะ…ลูกยางจอมซน” สื่อการเรียนรู้สาระท้องถิ่นภาคใต้รูปแบบใหม่ โดย ได้เปิดตัวสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบหนังสือสำหรับเด็ก เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและกระจายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่ทัน สมัย รวมทั้งให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ได้รับความรู้และมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้อง ถิ่นของตน โดยนำเรื่องราวของภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นซึ่งคนในท้องถิ่นเห็นอยู่ใน ชีวิตประจำวันจนชินตา ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบหนังสือสำหรับเด็ก จำนวน 7 เล่ม พร้อมสอดแทรกเรื่องราวของคุณธรรมจริยธรรมลงไปในหนังสือด้ว

            ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล รอง ผู้อำนวยการสำนักงานการบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) กล่าวว่า สื่อการเรียนสาระท้องถิ่นภาคใต้ที่ได้จัดทำขึ้นครั้งนี้ ทาง สอร.ได้ร่วมกับนักวิชาการและนักเขียนสร้างสรรค์ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากนายกเทศมนตรีนครยะลา เพื่อให้เด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนทั่วไปในภาคใต้ ได้รับความรู้และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและท้องถิ่นตน รวมทั้งก่อให้เกิดความเข้าใจและการยอมรับในวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่หลากหลายตาม บริบทพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป
            “สื่อชุดนี้เป็นสื่อท้องถิ่นที่เป็นปัจจุบันและทันสมัยมากขึ้น แม้ภาพรวมอาจจะดูเหมือนหนังสือเด็กทั่วไป แต่มีความแตกต่างในส่วนของของวัฒนธรรมบางอย่างที่ปรากฏในหนังสือชุดนี้ เช่น ของกิน ของเล่น หรือเรื่องราวภูมิปัญญาสาระท้องถิ่นใกล้ตัว และการดำเนินชีวิต
สอ ร. จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือชุดนี้ จะเป็นสื่อการเรียนรู้อีกชุดหนึ่งที่จะส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงเป็นหนังสือที่ผู้อ่าน อ่านอย่างมีความสุข สนุกในการอ่าน และก่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของท้องถิ่นตนเองได้อย่างแท้จริง”
            ผอ.สอร. กล่าวอีกว่า “หลังจาก สอร. ได้มอบชุดสื่อสาระท้องถิ่นให้กับทางเทศบาลนครยะลาแล้ว ต่อไปบทบาทของ TK park ยะลา นอกจากเป็นอุทยานการเรียนรู้แห่งแรกของภูมิภาคแล้ว จะเป็น “แม่ข่าย หรือ Hubภาคใต้” เพื่อขยายผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
มีชีวิต การถ่ายทอดกระบวนการในการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต องค์ความรู้ และกระจายสื่อที่ทันสมัย  รวมถึงการขยายผลความร่วมมือด้านการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ให้กับหน่วย งานต่างๆ ที่สนใจในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ตลอดจนเชื่อมโยงไปถึงประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งถือเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่จะถึงในปี 2558”

บุ๊คดีดอทคอม ศูนย์รวมสื่อธรรมะคุณภาพ เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบของ หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หนังสือพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ซีดีธรรมะ แผ่นพับบทสวดมนต์ หรือในรูปแบบของการ์ตูนธรรมะสำหรับเด็ก เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้แจกในงานบุญงานพิธี รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ รับพิมพ์หนังสือธรรมะ และรับจัดทำสื่อธรรมะ จัดทำเพื่ออุทิศบุญกุศลหรือใช้เป็นหนังสืองานศพ ซึ่งเรามุ่งเน้นการเผยแผ่แต่หนังสือที่ถูกต้องตรงตามหลักพุทธศาสนา จัดทำให้มีราคาที่เหมาะสมแก่การเผยแผ่ โดยเป้าหมายให้ราคาถูกลงเรื่อย ๆ ตามจำนวนที่เราร่วมกันพิมพ์ที่มากขึ้น ที่สำคัญ ทุกๆ การสั่งซื้อของท่าน เราจะมอบ 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อสมทบเข้ากองทุนในการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" หัวลำโพง กรุงเทพฯ ที่เปิดให้สาธุชนทั่วไปได้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกันได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงห้องสมุดธรรมะที่มีหนังสือธรรมะให้ยืมและแจกเป็นธรรมทานอีกด้วย


บุ๊คดีดอทคอมบรรจงคัดสรรหนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์จากหลายสำนักพิมพ์ ซึ่งทุกโรงพิมพ์ที่รับจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์เราก็ได้เลือกเป็นอย่างดี โดยเรามุ่งเน้นให้ผู้ที่ต้องการพิมพ์หนังสือสวดมนต์จำนวนมากๆนั้น ให้ได้ราคาจัดพิมพ์ในถูกที่สุดและได้ของดีที่สุด และยังบริการจัดส่งฟรี (กรุงเทพและปริมณฑลฯ) โดยไม่มีขั้นต่ำ หนังสือธรรมะที่บุ๊คดีนำมาเผยแผ่ให้ทุกท่านนั้น ล้วนได้รับการยอมรับและเชื่อถือได้ในการพิมพ์หนังสือธรรมะได้ความถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ที่มาในพระไตรปิฎก ครบถ้วนทั้ง พระสูตร พระอภิธรรม และพระวินัย เพราะเหตุนั้น ท่านที่สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หรือ แผ่นพับสวดมนต์ กับบุ๊คดีดอทคอม สามารถเชื่อมั่นได้เลยว่า ได้มอบธรรมทาน อันเป็นของแท้ ของจริง ให้กับญาติธรรม นับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ สมดังพุทธพจน์ ที่ว่า สพฺพทานํ ธมฺมานํ ชินาติ. การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวงฯ บุ๊คดีดอทคอม ขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลที่ทุกท่าน ได้ทำร่วมกันในทุกๆ เล่มหนังสือที่จัดซื้อ-จัดพิมพ์มา ณ โอกาสนี้.