เราจะบริจาค 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อมอบให้ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน บ้านธรรมนำใจ
เราไม่ได้ทำเพื่อลาภสักการะ เราจึงไม่กลัวยากจน เราไม่ได้ทำเพื่อความเป็นใหญ่ เราจึงไม่กลัวตกอับ เราไม่ได้ทำเพื่อคำสรรเสริญ เราจึงไม่กลัวคำนินทา เราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์สุขส่วนตัว เราจึงไม่กลัวทุกข์ยาก แต่เราทำเพื่ออนาคตอันสดใส ของลูกหลานไทยทุกคน
หน้าแรก | สอบถาม | วิธีการสั่งซื้อ | วิธีการโอนเงิน ชำระเงิน | วิธีการจัดส่ง

Book Festvial for Young People

17/08/11

ย้อนอดีตงานเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน

 

 

เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือ  และการเรียนรู้  ตลอดจนเป็นการสร้างความรู้  ความเข้าใจให้แก่ครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมการอ่าน  ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมให้เด็กและเยาวชนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและการ เรียนรู้  อันจะนำไปสู่นิสัยใฝ่เรียนรู้รักการอ่าน  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคนในชาติต่อไปในอนาคต  สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย และมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ในนามของภาคเอกชนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือและการเรียนรู้ ของเด็กและเยาวชนจึงได้กำหนดจัดงานเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน  ขึ้น

 

  • ครั้งแรก วันที่ 2-6 กรกฎาคม 2546 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สโลแกนของงาน “เริ่มอ่าน  เริ่มสนุก  เริ่มอนาคต”
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 14-18 กรกฎาคม 2547 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สโลแกนของงาน “เรียนรู้โลกที่แตกต่างจากการอ่าน”
  • ครั้งที่ 3 วันที่ 6-10 กรกฎาคม 2548 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สโลแกนของงาน “บินไกล”
  • ครั้งที่ 4 วันที่ 6-11 กรกฎาคม 2549 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สโลแกนของงาน “ความรู้ทำทุกสิ่งให้เป็นจริงได้”
  • ครั้งที่ 5 วันที่ 25-29 กรกฎาคม 2550 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สโลแกนของงาน “เติมความคิด…ติดความรู้สู่โลกกว้าง”
  • ครั้งที่ 6 วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2551 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สโลแกนของงาน “สวนสุข  สนุกอ่าน”
  • ครั้งที่ 7 วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2552 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สโลแกนของงาน “จักรวาลแห่งความรู้”

บุ๊คดีดอทคอม ศูนย์รวมสื่อธรรมะคุณภาพ เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบของ หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หนังสือพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ซีดีธรรมะ แผ่นพับบทสวดมนต์ หรือในรูปแบบของการ์ตูนธรรมะสำหรับเด็ก เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้แจกในงานบุญงานพิธี รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ รับพิมพ์หนังสือธรรมะ และรับจัดทำสื่อธรรมะ จัดทำเพื่ออุทิศบุญกุศลหรือใช้เป็นหนังสืองานศพ ซึ่งเรามุ่งเน้นการเผยแผ่แต่หนังสือที่ถูกต้องตรงตามหลักพุทธศาสนา จัดทำให้มีราคาที่เหมาะสมแก่การเผยแผ่ โดยเป้าหมายให้ราคาถูกลงเรื่อย ๆ ตามจำนวนที่เราร่วมกันพิมพ์ที่มากขึ้น ที่สำคัญ ทุกๆ การสั่งซื้อของท่าน เราจะมอบ 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อสมทบเข้ากองทุนในการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" หัวลำโพง กรุงเทพฯ ที่เปิดให้สาธุชนทั่วไปได้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกันได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงห้องสมุดธรรมะที่มีหนังสือธรรมะให้ยืมและแจกเป็นธรรมทานอีกด้วย


บุ๊คดีดอทคอมบรรจงคัดสรรหนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์จากหลายสำนักพิมพ์ ซึ่งทุกโรงพิมพ์ที่รับจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์เราก็ได้เลือกเป็นอย่างดี โดยเรามุ่งเน้นให้ผู้ที่ต้องการพิมพ์หนังสือสวดมนต์จำนวนมากๆนั้น ให้ได้ราคาจัดพิมพ์ในถูกที่สุดและได้ของดีที่สุด และยังบริการจัดส่งฟรี (กรุงเทพและปริมณฑลฯ) โดยไม่มีขั้นต่ำ หนังสือธรรมะที่บุ๊คดีนำมาเผยแผ่ให้ทุกท่านนั้น ล้วนได้รับการยอมรับและเชื่อถือได้ในการพิมพ์หนังสือธรรมะได้ความถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ที่มาในพระไตรปิฎก ครบถ้วนทั้ง พระสูตร พระอภิธรรม และพระวินัย เพราะเหตุนั้น ท่านที่สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หรือ แผ่นพับสวดมนต์ กับบุ๊คดีดอทคอม สามารถเชื่อมั่นได้เลยว่า ได้มอบธรรมทาน อันเป็นของแท้ ของจริง ให้กับญาติธรรม นับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ สมดังพุทธพจน์ ที่ว่า สพฺพทานํ ธมฺมานํ ชินาติ. การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวงฯ บุ๊คดีดอทคอม ขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลที่ทุกท่าน ได้ทำร่วมกันในทุกๆ เล่มหนังสือที่จัดซื้อ-จัดพิมพ์มา ณ โอกาสนี้.