เราจะบริจาค 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อมอบให้ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน บ้านธรรมนำใจ
เราไม่ได้ทำเพื่อลาภสักการะ เราจึงไม่กลัวยากจน เราไม่ได้ทำเพื่อความเป็นใหญ่ เราจึงไม่กลัวตกอับ เราไม่ได้ทำเพื่อคำสรรเสริญ เราจึงไม่กลัวคำนินทา เราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์สุขส่วนตัว เราจึงไม่กลัวทุกข์ยาก แต่เราทำเพื่ออนาคตอันสดใส ของลูกหลานไทยทุกคน
หน้าแรก | สอบถาม | วิธีการสั่งซื้อ | วิธีการโอนเงิน ชำระเงิน | วิธีการจัดส่ง

โครงการอาสาสมัครนักอ่านเพื่อการบำบัด ปี 2554

05/08/11

โครงการอาสาสมัครนักอ่านเพื่อการบำบัด ปี 2554

มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก  สถาบันราชานุกูล  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ศูนย์หนังสือจุฬาฯสนง.อุทยานการเรียนรู้  แปลนฟอร์คิดส์ นิตยสาร Mother@Care  และสตาร์บัคส์ คอฟฟี่ ประเทศไทย

ขอเชิญผู้ที่รักการอ่านทุกท่านเข้าร่วมเป็น

“อาสาสมัครนักอ่านเพื่อการบำบัด”

สร้างจิตสาธารณะทำกิจกรรมการอ่านเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัวที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ

ของสถาบันราชานุกูล  ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กดาวน์ซินโดรม  เด็กออทิสติค และเด็กที่มีความบกพร่อง

ทางสติปัญญา  อายุ 0-6 ขวบ  เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานที่ดีด้านร่างกาย  อารมณ์  สติปัญญา และการเรียนรู้

ให้กับเด็กในกลุ่มนี้  โดยใช้หนังสือเล่มแรก Bookstart มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และหนังสือนิทานภาพเป็นสื่อสำคัญ

ครั้งที่ 1   วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2554
ครั้งที่ 2   วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2554

ครั้งที่ 3   วันพุธที่   13 กรกฎาคม 2554
ครั้งที่ 4   วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554

ครั้งที่ 5   วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2554  (งด)

ณ สถาบันราชานุกูล   เวลา 13.00 – 16.00 น.  (เดือนละ ครั้ง)
พบกับที่ ห้องประชุมพลานามัย สถาบันราชานุกูล ถ.ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ผู้สนใจจะสมัครเข้าร่วมเป็น “อาสาสมัครนักอ่านเพื่อการบำบัด”  ปี 2554

กรุณาสอบถามได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ โทร.02-218-9893-5  สถาบันราชานุกูล โทร. 0-2245-4601-5

รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่ www.chulabook.com

ลงทะบียน Online ได้ที่ http://www.chulabook.com/register_activity.asp

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554
ณ สถาบันราชานุกูล ห้องประชุม

13.00 – 13.30 น.          – ลงทะเบียน
13.00 – 14.00 น.          – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สนทนาประสาเพื่อน
– กิจกรรมอบรมให้ความรู้ครอบครัว และอาสาสมัครนักอ่านเพื่อการบำบัด
14.00 – 14.30 น.          – เทคนิคการเล่านิทาน อ่านหนังสือ เรื่อง “เหมี่ยว เหมี้ยว ไม่อยากเหมียว” วิทยากร อ.สุวรรณา ชีวพฤกษ์
14.30 – 15.30 น.          – อาสาสมัครนักอ่านเพื่อการบำบัดร่วมใจกันอ่านหนังสือกับพ่อแม่และเด็ก

บุ๊คดีดอทคอม ศูนย์รวมสื่อธรรมะคุณภาพ เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบของ หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หนังสือพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ซีดีธรรมะ แผ่นพับบทสวดมนต์ หรือในรูปแบบของการ์ตูนธรรมะสำหรับเด็ก เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้แจกในงานบุญงานพิธี รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ รับพิมพ์หนังสือธรรมะ และรับจัดทำสื่อธรรมะ จัดทำเพื่ออุทิศบุญกุศลหรือใช้เป็นหนังสืองานศพ ซึ่งเรามุ่งเน้นการเผยแผ่แต่หนังสือที่ถูกต้องตรงตามหลักพุทธศาสนา จัดทำให้มีราคาที่เหมาะสมแก่การเผยแผ่ โดยเป้าหมายให้ราคาถูกลงเรื่อย ๆ ตามจำนวนที่เราร่วมกันพิมพ์ที่มากขึ้น ที่สำคัญ ทุกๆ การสั่งซื้อของท่าน เราจะมอบ 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อสมทบเข้ากองทุนในการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" หัวลำโพง กรุงเทพฯ ที่เปิดให้สาธุชนทั่วไปได้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกันได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงห้องสมุดธรรมะที่มีหนังสือธรรมะให้ยืมและแจกเป็นธรรมทานอีกด้วย


บุ๊คดีดอทคอมบรรจงคัดสรรหนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์จากหลายสำนักพิมพ์ ซึ่งทุกโรงพิมพ์ที่รับจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์เราก็ได้เลือกเป็นอย่างดี โดยเรามุ่งเน้นให้ผู้ที่ต้องการพิมพ์หนังสือสวดมนต์จำนวนมากๆนั้น ให้ได้ราคาจัดพิมพ์ในถูกที่สุดและได้ของดีที่สุด และยังบริการจัดส่งฟรี (กรุงเทพและปริมณฑลฯ) โดยไม่มีขั้นต่ำ หนังสือธรรมะที่บุ๊คดีนำมาเผยแผ่ให้ทุกท่านนั้น ล้วนได้รับการยอมรับและเชื่อถือได้ในการพิมพ์หนังสือธรรมะได้ความถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ที่มาในพระไตรปิฎก ครบถ้วนทั้ง พระสูตร พระอภิธรรม และพระวินัย เพราะเหตุนั้น ท่านที่สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หรือ แผ่นพับสวดมนต์ กับบุ๊คดีดอทคอม สามารถเชื่อมั่นได้เลยว่า ได้มอบธรรมทาน อันเป็นของแท้ ของจริง ให้กับญาติธรรม นับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ สมดังพุทธพจน์ ที่ว่า สพฺพทานํ ธมฺมานํ ชินาติ. การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวงฯ บุ๊คดีดอทคอม ขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลที่ทุกท่าน ได้ทำร่วมกันในทุกๆ เล่มหนังสือที่จัดซื้อ-จัดพิมพ์มา ณ โอกาสนี้.