เราจะบริจาค 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อมอบให้ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน บ้านธรรมนำใจ
เราไม่ได้ทำเพื่อลาภสักการะ เราจึงไม่กลัวยากจน เราไม่ได้ทำเพื่อความเป็นใหญ่ เราจึงไม่กลัวตกอับ เราไม่ได้ทำเพื่อคำสรรเสริญ เราจึงไม่กลัวคำนินทา เราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์สุขส่วนตัว เราจึงไม่กลัวทุกข์ยาก แต่เราทำเพื่ออนาคตอันสดใส ของลูกหลานไทยทุกคน
หน้าแรก | สอบถาม | วิธีการสั่งซื้อ | วิธีการโอนเงิน ชำระเงิน | วิธีการจัดส่ง

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ร่วมกับกทม.แถลงข่าวจัดตั้งบ้านหนังสือ

21/12/09

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ร่วมกับกทม.แถลงข่าวจัดตั้งบ้านหนังสือ

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2552 เวลา 10.00-12.00 น. สำนักกีฬา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ได้จัดการแถลงข่าว การประสานความร่วมมือในการใช้พื้นที่เพื่อจัดตั้ง บ้านหนังสือ ระหว่างสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และกรุงเทพมหานคร ขึ้น ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพฯ โดยมีหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคุณจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ร่วมแถลงข่าว

หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวถึงนโยบายที่จะสร้างกรุงเทพฯให้เป็นมหานครแห่งการอ่านและการเรียน รู้ที่แท้จริง อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และการอ่าน ด้วยการเพิ่มจำนวนห้องสมุดและบ้านหนังสือให้ครบทุกเขตของกรุงเทพฯ พัฒนาห้องสมุดเดิมที่มีอยู่ให้เป็นห้องสมุดมิติใหม่? เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ใช้บริการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ความสำคัญของคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนทุกคนต้องได้รับการพัฒนาส่ง เสริมทักษะ เตรียมความพร้อม สร้สงความสุขในการเรียนรู้เพื่อให้เกิดพื้นฐานที่ดี และมีคุณภาพทั้งวิชาการในห้องเรียนและวิสัยทัศน์นอกห้องเรียน

คุณจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้กล่าวขอบคุณกรุงเทพมหานครที่ทำให้การอ่านเห็นเป็นรูปธรรมขึ้นมา และยังออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

จากนั้นมีการมอบบ้านหนังสือให้แก่ชุมชน 8 แห่งซึ่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ทำการสำรวจพื้นที่และความ ต้องการของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานทรัพย์สินฯ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน รวมทั้งชุมชนบริเวณโดยรอบได้มีโอกาสเข้าถึงแห่งเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างและเติมเต็มความรู้ให้กับคนในสังคมโดยรวม ชุมชนดังกล่าวได้แก่

  1. ชุมชนทรัพย์สินใหม่ เขตวังทองหลาง
  2. ชุมชนริมคลองพลับพลา เขตวังทองหลาง
  3. ชุมชนท่าน้ำสามเสน เขตดุสิต
  4. ชุมชนสิตาราม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
  5. ชุมชนหลังตลาดเก่าวัดพระยาไกร เขตบางคนแหลม
  6. ชุมชนวัดอินทร์บรรจง เขตบางคนแหลม
  7. ชุมชนทรัพย์สินพัฒนา เขตบางขุนเทียน
  8. ชุมชนหลังตลาดเจริญนคร เขตคลองสาน

ในงานนี้เครือข่ายหนังสือเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้พา เด็กเชียร์อ่าน ไปร่วมขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่เห็นความสำคัญของหนังสือและการอ่าน และร่วมสนับสนุนให้กรุงเทพฯ เป็น มหานครแห่งการอ่าน และการเรียนรู้อีกด้วย

บุ๊คดีดอทคอม ศูนย์รวมสื่อธรรมะคุณภาพ เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบของ หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หนังสือพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ซีดีธรรมะ แผ่นพับบทสวดมนต์ หรือในรูปแบบของการ์ตูนธรรมะสำหรับเด็ก เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้แจกในงานบุญงานพิธี รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ รับพิมพ์หนังสือธรรมะ และรับจัดทำสื่อธรรมะ จัดทำเพื่ออุทิศบุญกุศลหรือใช้เป็นหนังสืองานศพ ซึ่งเรามุ่งเน้นการเผยแผ่แต่หนังสือที่ถูกต้องตรงตามหลักพุทธศาสนา จัดทำให้มีราคาที่เหมาะสมแก่การเผยแผ่ โดยเป้าหมายให้ราคาถูกลงเรื่อย ๆ ตามจำนวนที่เราร่วมกันพิมพ์ที่มากขึ้น ที่สำคัญ ทุกๆ การสั่งซื้อของท่าน เราจะมอบ 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อสมทบเข้ากองทุนในการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" หัวลำโพง กรุงเทพฯ ที่เปิดให้สาธุชนทั่วไปได้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกันได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงห้องสมุดธรรมะที่มีหนังสือธรรมะให้ยืมและแจกเป็นธรรมทานอีกด้วย


บุ๊คดีดอทคอมบรรจงคัดสรรหนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์จากหลายสำนักพิมพ์ ซึ่งทุกโรงพิมพ์ที่รับจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์เราก็ได้เลือกเป็นอย่างดี โดยเรามุ่งเน้นให้ผู้ที่ต้องการพิมพ์หนังสือสวดมนต์จำนวนมากๆนั้น ให้ได้ราคาจัดพิมพ์ในถูกที่สุดและได้ของดีที่สุด และยังบริการจัดส่งฟรี (กรุงเทพและปริมณฑลฯ) โดยไม่มีขั้นต่ำ หนังสือธรรมะที่บุ๊คดีนำมาเผยแผ่ให้ทุกท่านนั้น ล้วนได้รับการยอมรับและเชื่อถือได้ในการพิมพ์หนังสือธรรมะได้ความถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ที่มาในพระไตรปิฎก ครบถ้วนทั้ง พระสูตร พระอภิธรรม และพระวินัย เพราะเหตุนั้น ท่านที่สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หรือ แผ่นพับสวดมนต์ กับบุ๊คดีดอทคอม สามารถเชื่อมั่นได้เลยว่า ได้มอบธรรมทาน อันเป็นของแท้ ของจริง ให้กับญาติธรรม นับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ สมดังพุทธพจน์ ที่ว่า สพฺพทานํ ธมฺมานํ ชินาติ. การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวงฯ บุ๊คดีดอทคอม ขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลที่ทุกท่าน ได้ทำร่วมกันในทุกๆ เล่มหนังสือที่จัดซื้อ-จัดพิมพ์มา ณ โอกาสนี้.