เราจะบริจาค 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อมอบให้ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน บ้านธรรมนำใจ
เราไม่ได้ทำเพื่อลาภสักการะ เราจึงไม่กลัวยากจน เราไม่ได้ทำเพื่อความเป็นใหญ่ เราจึงไม่กลัวตกอับ เราไม่ได้ทำเพื่อคำสรรเสริญ เราจึงไม่กลัวคำนินทา เราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์สุขส่วนตัว เราจึงไม่กลัวทุกข์ยาก แต่เราทำเพื่ออนาคตอันสดใส ของลูกหลานไทยทุกคน
หน้าแรก | สอบถาม | วิธีการสั่งซื้อ | วิธีการโอนเงิน ชำระเงิน | วิธีการจัดส่ง

ขอบอกบุญร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งหนังสือ

 

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรื่อง        ขอบอกบุญญาติธรรมหรือท่านใดที่สนใจร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งหนังสือ

เรียน       ญาติธรรมทุกๆท่าน

          เนื่องด้วย บุ๊คดีดอทคอม ได้รับเป็นตัวแทน แจกหนังสือสวดมนต์ และหนังสือธรรมะในเว็บไซต์  ให้กับท่านที่สนใจหนังสือไปอ่านเพื่อให้ก่อเกิดความรู้ เกิดสติปัญญา แก้ปัญหาชีวิตได้ ซึ่งขณะนี้ได้มีญาติธรรมแจ้งความจำนงขอหนังสือมาเป็นจำนวนหลายร้อยท่าน แต่จำนวนผู้ที่บริจาคค่าจัดส่งหนังสือนั้นมีน้อยมาก ทำให้ค่าจัดส่งหนังสือไม่พอกับรายการขอหนังสือ  ซึ่งทางบุ๊คดีฯ เองได้จัดส่งหนังสือให้กับท่านที่ขอหนังสือไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ เนื่องจากยังขาดแคลนค่าใช้จ่ายสำหรับค่าจัดส่งหนังสือตามที่มีผู้ขอมาอยู่อีกมาก

ด้วยเหตุนี้ ทางบุ๊คดีฯ จึงขอบอกบุญญาติธรรมหรือท่านใดที่สนใจจะร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งหนังสือ  ซึ่งค่าจัดส่งที่ท่านได้ร่วมกันบริจาคมานี้ มิใช่เพื่อใช้ในการจัดส่งในกิจการของบุ๊คดี แต่เป็นการจัดส่งหนังสือไปยังผู้ที่ขอหนังสือ ผ่านทางเว็บไซต์ และโครงการต่าง ๆ ของเรา เช่น กิจกรรมของบ้านธรรมนำใจ หรือโครงการร่วมพิมพ์หนังสือกับเรา  ท่านสามารถโอนเงินได้ที่ชื่อบัญชีนายณัฐวรรธน์ ภรนรา (เพื่อเป็นค่าจัดส่งหนังสือธรรมทาน) บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม  เลขที่บัญชี ๑๑๘๕ ๑๖๔ ๒๖๔ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และท่านใดที่ได้ทำการโอนเงินค่าจัดส่งมาให้เรียบร้อยแล้ว แจ้งรายละเอียดของการโอนเงินมาได้ ๓ ช่องทาง

· โทรศัพท์ ๐๒ ๒๒๒ ๐๕๙๙

· http://www.facebook.com/bookdeedotcom

· skype : book-d.com

สุดท้ายนี้ บุ๊คดีฯ ขอขอบคุณและขออนุโมทนากับทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันบริจาคเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งหนังสือ เพื่อเป็นธรรมทาน ขอให้คุณความดีทั้งหลายที่เราได้ร่วมกันกระทำนี้ จงเป็นปัจจัยสำคัญให้ทุกท่านมีสติ เกิดปัญญา แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยดี มีความสุข มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม เดินทางไปแห่งหนตำบลใดไม่ว่าใกล้ไกล ก็ขอให้เดินทางสะดวกปลอดภัย ปราศจากพยัญอันตรายทั้งหลายด้วยเทอญ…

ขอแสดงความนับถือ

เว็บไซต์บุ๊คดีดอทคอม

โทร ๐๒ ๒๒๒ ๐๕๙๙

www.book-d.com

 

บุ๊คดีดอทคอม ศูนย์รวมสื่อธรรมะคุณภาพ เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบของ หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หนังสือพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ซีดีธรรมะ แผ่นพับบทสวดมนต์ หรือในรูปแบบของการ์ตูนธรรมะสำหรับเด็ก เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้แจกในงานบุญงานพิธี รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ รับพิมพ์หนังสือธรรมะ และรับจัดทำสื่อธรรมะ จัดทำเพื่ออุทิศบุญกุศลหรือใช้เป็นหนังสืองานศพ ซึ่งเรามุ่งเน้นการเผยแผ่แต่หนังสือที่ถูกต้องตรงตามหลักพุทธศาสนา จัดทำให้มีราคาที่เหมาะสมแก่การเผยแผ่ โดยเป้าหมายให้ราคาถูกลงเรื่อย ๆ ตามจำนวนที่เราร่วมกันพิมพ์ที่มากขึ้น ที่สำคัญ ทุกๆ การสั่งซื้อของท่าน เราจะมอบ 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อสมทบเข้ากองทุนในการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" หัวลำโพง กรุงเทพฯ ที่เปิดให้สาธุชนทั่วไปได้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกันได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงห้องสมุดธรรมะที่มีหนังสือธรรมะให้ยืมและแจกเป็นธรรมทานอีกด้วย


บุ๊คดีดอทคอมบรรจงคัดสรรหนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์จากหลายสำนักพิมพ์ ซึ่งทุกโรงพิมพ์ที่รับจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์เราก็ได้เลือกเป็นอย่างดี โดยเรามุ่งเน้นให้ผู้ที่ต้องการพิมพ์หนังสือสวดมนต์จำนวนมากๆนั้น ให้ได้ราคาจัดพิมพ์ในถูกที่สุดและได้ของดีที่สุด และยังบริการจัดส่งฟรี (กรุงเทพและปริมณฑลฯ) โดยไม่มีขั้นต่ำ หนังสือธรรมะที่บุ๊คดีนำมาเผยแผ่ให้ทุกท่านนั้น ล้วนได้รับการยอมรับและเชื่อถือได้ในการพิมพ์หนังสือธรรมะได้ความถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ที่มาในพระไตรปิฎก ครบถ้วนทั้ง พระสูตร พระอภิธรรม และพระวินัย เพราะเหตุนั้น ท่านที่สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หรือ แผ่นพับสวดมนต์ กับบุ๊คดีดอทคอม สามารถเชื่อมั่นได้เลยว่า ได้มอบธรรมทาน อันเป็นของแท้ ของจริง ให้กับญาติธรรม นับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ สมดังพุทธพจน์ ที่ว่า สพฺพทานํ ธมฺมานํ ชินาติ. การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวงฯ บุ๊คดีดอทคอม ขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลที่ทุกท่าน ได้ทำร่วมกันในทุกๆ เล่มหนังสือที่จัดซื้อ-จัดพิมพ์มา ณ โอกาสนี้.